Stroomkabel windpark dwars onder Schiermonnikoog door, natuurorganisaties 'ferbolgen'

Het voorkeurstracé (in oranje) gaat onder het eiland door. ILLUSTRATIE TENNET

Onder Schiermonnikoog wordt van noord tot zuid een dikke stroomkabel gegraven. Die is nodig om energie van windparken op de Noordzee naar de Eemshaven te vervoeren.

Het ministerie van Economische Zaken verkiest dit tracé boven andere routes om het eiland heen. Veel overlast zal het graafwerk niet geven, denkt het ministerie. De oostpunt van het eiland is niet bebouwd.

Natuurorganisaties zijn fel tegen. Tennet hoopt dat de stroomkabel in 2027 in gebruik kan worden genomen en houdt er in de plannen al rekening mee dat natuur- of landbouworganisaties naar de Raad van State stappen. ,,Moatst wol op rekkenje’’, zegt Lutz Jacobi van de Waddenvereniging. ,,Wy binne ferbolgen’’

Op de Noordzee verrijzen steeds meer windparken. In 2030 moet er 9,6 Gigawatt aan extra energie worden opgewekt. Binnen twee jaar lanceert het ministerie de aanbesteding voor het nieuwe windpark ten noorden van de Waddeneilanden. ,,Wij moeten zorgen dat wij het stopcontact op tijd klaar hebben’’, legt Jaap Nijland van Tennet uit.

De meest optimale route zorgde voor flinke hoofdbrekens omdat de kabel door het Werelderfgoed Waddengebied moet worden aangelegd. De Waddenvereniging en zeven andere natuurorganisaties zetten zich schrap. Zij kondigden eerder dit jaar al aan de aanleg te vuur en te zwaard te zullen bestrijden.

Jacobi laakt het feit dat de ecologie opnieuw het onderspit delft ten opzichte van de economie. Ze spreekt van een opstapeling van ecologische schade in het Waddengebied. Minister Eric Wiebes beloofde eerder alert te zijn op een cumulatie van negatieve effecten. ,,Dan moat hy mar stopje mei de plannen foar gaswinning yn Ternaard’’, tipt Jacobi.

De elektriciteitscentrales in Burgum, Vierverlaten en die in de Eemshaven waren in de race om de opgewekte Noordzeestroom te ontvangen. Het kwartje viel op de Eemshaven. Olaf Herfst van het ministerie spreekt over ,,de meest logische plek’’, gezien alle industriële ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in dit gebied.

Deze locatie zorgt wel voor extra pijn. De stroomkabel komt ten oosten van Lauwersoog aan land en moet dan over een lengte van 40 kilometer onder de Groningse Waddenkust worden gegraven. Boeren in dit gebied vrezen extra verzilting. Het ministerie richt twee werkgroepen op waarin belanghebbenden kunnen meepraten over de gevolgen voor de natuur en de landbouw. Er komt een compensatiepakket. De hoogte daarvan is niet bekendgemaakt.

De gevolgen voor Schiermonnikoog zijn beperkt, denkt Frank Timmer, de man die namens Tennet gaat over de planologie en de vergunningen. ,,Het is een relatief smal, onbewoond stukje.’’ Tennet wil ofwel een smalle sleuf graven, ofwel de stroomkabel met een speciale boortechniek onder het eiland doortrekken.

De stroom van het windmolenpark wordt eerst naar een boorplatform boven de Waddeneilanden gebracht, waarop een soort hoofdspanningsstation wordt gebouwd. Vandaar gaat die door zeekabels naar een trafostation aan land, om vervolgens in de Eemshaven te worden aangesloten op het hoogspanningsnet.

Nieuws

menu