Strijdvaardig IJlst loopt uit voor oudste stadgenoten

Het was ‘Dryltser dinsdag’. Als een menselijk schild beschermden de inwoners van de stad de bewoners van Nij Ylostins, nu de sloophamer dreigt.

Een paar honderd mensen zwijgen wanneer Joke Schilling, strijdbare burger, de microfoon aanzet. Ze klinkt fel als ze de menigte voor Nij Ylostins in IJlst toespreekt. Het is, vat ze samen, ongehoord hoe er met de 42 ouden van dagen in het zorgcentrum wordt omgegaan. De dreigende sloop van hun geliefde thuis hangt de bewoners al véél te lang boven het hoofd. Bedroefd en gespannen wachten ze op hun lot. Een geruststellend alternatief is er nog niet.