Strijders voor Friese plaatsnamen bij de rechter: 'Kies foar it ien of it oar, no is it in rommeltsje'

De gemeente Waadhoeke zei weinig, de strijders voor Friestalige plaatsnamen des te meer. Zij voelen zich gediscrimineerd en noemden de rechtsgang van dinsdag de ,,Fryske 14 juillet’.’’

De Jongfryske Mienskip betuigde steun aan Elzinga bij de ingang van de rechtbank FOTO SJOERD GROENHOF

De Jongfryske Mienskip betuigde steun aan Elzinga bij de ingang van de rechtbank FOTO SJOERD GROENHOF

Op de nationale feestdag van Frankrijk streed Jehannes Elzinga uit Franeker, gesteund door Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroep Fryslân, voor zijn eigen vrijheid. Elzinga voelt zich gediscrimineerd, omdat de plaats waar hij woont in het Nederlands in de basisadministratie staat en hij in officieel verkeer naar de Belastingdienst of een notaris ‘Franeker’ moet gebruiken, terwijl inwoners van dezelfde gemeente, die bijvoorbeeld in Menaam wonen wel officieel de Friese naam mogen gebruiken.

Nieuws

menu