Strijd om Waddenkust losgebarsten: meer rust of nieuwe eilandjes?

De aanstaande versterking van de Waddenzeedijk roept tal van reacties op. Kustbewoners vragen om rust. Maar er duikt ook een plan op voor vijf nieuwe eilanden.

Zicht vanuit Moddergat op de Waddenzee. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Zicht vanuit Moddergat op de Waddenzee. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Waadhoeke

Vanaf 2023 moet de versterking van 47 kilometer dijk tussen Koehool en het Lauwersmeer beginnen. Voor alleen de dijk is ruim 300 miljoen euro uitgetrokken, maar de operatie kan nog een stuk duurder uitvallen wanneer er allerlei natuur- en landschapsambities in de plannen worden gevlochten.

Nieuws

menu