Streep door zandwinning bij Oudemirdum

Er komt geen zandfabriek voor de kust van Oudemirdum. De FNP-fractie in De Fryske Marren gaat ‘nee’ zeggen tegen de plannen van zandwinner Smals uit Cuijk.

Dat zandwinning gevolgen zal hebben voor geluid, licht en weidsheid, staat volgens de FNP in De Fryske Marren als een paal boven water. ,,Lykwols sprekke saakkundigen elkoar tsjin. Fandêr dat de FNP seit: by twivel net ynhelje’’, zegt fractievoorzitter Jan Volbeda.

Daarnaast zegt de FNP-fractie zich ,,folksfertsjintwurdiger’’ te voelen. ,,Dêrom hawwe wy ek goed harke nei de stim fan in grut part fan ús belutsen ynwenners.’’ Dat de partij nu, en niet pas woensdag, als de raad een besluit neemt, met zijn mening naar buiten komt, heeft daar ook mee te maken. ,,Wy woenen de minsken net langer yn ûnwissichheidlitte’’, legt Volbeda uit. Hij doelt op debewoners van het kustgebied en de natuurorganisaties, die al maandenlang actie voeren tegen de zandwinningsplannen.

Meer stemmen tegen

Met het 'nee' van de FNP is er geen meerderheid in de gemeenteraad van De Fryske Marren voor de zandwinning bij Oudemirdum. Smals NV uit Cuijk wilde daar vanaf een eiland op 5 kilometer uit dekust minstens 30 jaar lang 2 miljoen ton zand per jaar opzuigen.

De stemmen van de 7 Frysk Nasjonalen in de raad zijn doorslaggevend in deze kwestie. FNP’s coalitiegenoten CDA en VVD, samen goed voor 12 zetels, gaan voor de plannen van Smals stemmen. De volledige oppositie, die opgeteld eveneens 12 raadsplaatsen bezet, is tegen.

De Frysk Nasjonalen hebben maandenlang gedubd over de komst van een zandfabriek. Hun verkiezingsprogramma sluit een dergelijke vorm van industrie uit. De FNP gaf daarin aan te staan voor een hoge kwaliteit van ruimte en te willen strijden voor het behoud van natuur en open ruimte.

Maar er was ook de uit 2011 stammende overeenkomst, waarin het toenmalige Gaasterlân-Sleat toestemming gaf aan Smals voor zandwinning. Hierover werd het afgelopen voorjaar echter niets opgenomen in het college-akkoord van de Frysk Nasjonalen, CDA en VVD.

Mislopen inkomsten

Door het afblazen van de plannen loopt De Fryske Marren jaarlijks 100.000 euro mis. Met Smals was afgesproken dat de gemeente 5 cent per gewonnen kuub zou krijgen. Het rijk moest dan 2,41 euro ontvangen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen betitelde de zandwinning als 'nationaal belang'. Toch liet ze eind 2018 weten een eventueel 'nee' van De Fryske Marren te zullen respecteren en niet met een rijksinpassingsplan te komen om de regie van de gemeente over te nemen en de zandwinning er alsnog door te drukken.

Over de zandwinning had de raad van De Fryske Marren eind november 2018 al zullen beslissen. Op verzoek van de coalitiepartijen CDA, FNP en VVD werd het punt vooruit geschoven. De fracties wilden eerst de beantwoording van Kamervragen afwachten.

Nieuws

menu