Strafzaken blijven bij OM op de plank liggen

FOTO ANP

Net als in 2017 blijven ook dit jaar strafzaken die gereed zijn om door rechters te worden beoordeeld op de plank liggen.

De rechtbank Noord-Nederland kan het aanbod vanwege een tekort aan strafrechters niet aan.

Afspraken

Jaarlijks worden tussen het Openbaar Ministerie Noord-Nederland en de rechtbank Noord-Nederland afspraken gemaakt over het aantal strafzaken dat wordt aangebracht.

Voor dit jaar is afgesproken dat de meervoudige strafkamers van de drie rechtbanken in Leeuwarden, Groningen en Assen 955 nieuwe strafzaken krijgen voorgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had 1070 zaken willen aanbrengen.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd tussen het OM en het rechtbankbestuur over het capaciteitsprobleem. De optie noordelijke strafzaken aan andere rechtbanken als Zwolle voor te leggen, is niet aan de orde, zegt een woordvoerster van het OM.

Prioriteit

Strafzaken van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten krijgen voorrang. Ook zaken met een grote maatschappelijke impact, zoals zedenzaken, krijgen prioriteit. Vorig jaar wilde het OM 200 extra strafzaken aanbrengen, maar de rechtbank kon aan dat verzoek niet voldoen.

De problemen leiden ertoe dat de tijd tussen het misdrijf en de berechting fors oplopen. Het tijdsverloop heeft weer tot gevolg dat aan verdachten strafkortingen worden verleend omdat zij buiten hun schuld lange tijd in onzekerheid verkeren. Deze kortingen kunnen oplopen tot drie maanden.

Werving

De VVD-fractie heeft hierover Kamervragen gesteld aan de minister van Justitie. De kamerleden Floort van Oosten en Arno Rutte willen onder meer weten welke rechtvaardiging er bestaat om op basis van een traag verloop van een strafzaak een lagere straf op te leggen. Ook vragen zij of de minister bereid is om rechters van elders in het Noorden in te zetten.

De rechtbank Noord-Nederland is druk doende om extra mensen te werven voor de rechtersopleiding. Het lukt nauwelijks ervaren rechters van elders te bewegen om in het Noorden aan de slag te gaan.

Nieuws

menu