Provincie wil stikstofruimte van opgekocht melkveebedrijf op Ameland overhevelen naar boerenbedrijf in Jislum: eilander boeren voelen zich verraden

LTO Ameland verwijt de provincie Fryslân onbehoorlijk bestuur. Ze heeft zonder medeweten van de eilander boeren de stikstofruimte van een opgekocht melkveebedrijf bij Hollum benut voor een boerenbedrijf op de vaste wal.

De door de provincie opgekochte boerderij aan de Pietje Miedeweg bij Hollum.

De door de provincie opgekochte boerderij aan de Pietje Miedeweg bij Hollum. Foto: Jan Spoelstra

De provincie Fryslân kocht op 10 november 2022 de natuurvergunning en de gronden van een stoppende melkveehouder aan de Pietje Miedeweg in Hollum. Ruim vijf maanden later, op 24 maart, meldden Gedeputeerde Staten dat ze voornemens zijn om de natuurvergunning voor deze locatie in te trekken. De onder deze vergunning vallende stikstofruimte - minus de verplichte afroming van 30 procent - willen ze vervolgens benutten voor een melkveehouderij in Jislum.