Stikstofkaart verrast alle kampen. 'Dit is dramatysk'

Brandnetels en bramenstruiken is 1 van de gevolgen van stikstof, op de foto brandnetels langs een weiland nabij Eastermar. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN Brandnetels en bramenstruiken is 1 van de gevolgen van stikstof, op de foto brandnetels langs een weiland nabij Eastermar. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN Foto: Marcel van Kammen Marcel van Kammen

De spreekwoordelijke ‘stikstofdeken’ die over Nederland en Friesland ligt wordt vervangen door een lappendeken aan ‘emissiereductiedoelstellingen’.

Boeren, provincie én natuurorganisaties reageren verrast op de voortvarendheid waarmee Natuur- en Stikstofminister Christianne van der Wal reductiepercentages heeft ingekleurd op de kaart bij haar vrijdag gelanceerde startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Die reiken in Friesland een stuk verder dan alleen de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in het zuiden van de provincie en op de Waddeneilanden. In deze gebieden is een reductie van 95 procent van de stikstofuitstoot de norm. In de schil eromheen is 70 procent het streven.

Veenweidegebied

Dat ook het complete veenweidegebied en flinke ‘transitiegebieden’ (in de Zuidwesthoek, de beekdalen van Linde en Tjonger, en bij Leeuwarden en Dokkum) een reductie van 47 procent moeten opbrengen, had geen van de Friese partijen zien aankomen. Het klei- en kustgebied en grote delen van de oostkant van de provincie komen weg met een doelstelling van 12 procent.

In boerenkringen wekken de plannen niet alleen verbazing, maar ook woede. Op landelijke schaal heeft boerenorganisatie Agractie een groot protest in de maak voor 22 juni. De Friese LTO-bestuurder Jan Teade Kooistra concludeert op basis van de stikstofkaart dat de helft van Friesland blauw is - wat staat voor 12 procent reductie - en ,,de oare helte dus net”.

‘Dramatysk’

Dat het complete veenweidegebied is meegenomen, noemt Kooistra zot. Dat de niet-stikstofgevoelige gebieden rond de Fluessen en de Snitsermar in de strengste categorie zijn getrokken vindt hij niet te begrijpen. ,,Silst as boer mar net ta sa’n blau kleurke hearre. Dit is dramatysk.”

De provincie krijgt tot 1 juli volgend jaar de tijd om op basis van de Haagse reductiedoelen gebiedsplannen te smeden die ook aansluiten bij de Europese natuurregels en het landelijke Klimaatakkoord. Gedeputeerde Staten melden in een reactie dat zij in de eerste plaats willen vasthouden aan hun ‘Friese aanpak’, waarbij in gezamenlijkheid naar oplossingen wordt gezocht. ,,Gezamenlijk betekent ook een balans tussen natuur, landbouw en economische en maatschappelijke ontwikkelingen.’’ GS willen uitzoeken in hoeverre de doelstellingen kunnen worden behaald zonder dat er hoeft te worden onteigend.

Nieuws

menu