Het stikstofdoel bij Bakkeveen zou zelfs met de uitkoop van alle boerderijen lang niet worden gehaald

Zelfs als alle boerderijen in een straal van 3 kilometer rond de Bakkeveense Duinen zouden worden uitgekocht, worden stikstofdoelen voor dat gebied nog lang niet gehaald.

Het Mandefjild, onderdeel van de Bakkeveense Duinen. FOTO STAATSBOSBEHEER

Het Mandefjild, onderdeel van de Bakkeveense Duinen. FOTO STAATSBOSBEHEER Foto: Fonger de Vlas

Dat concluderen Nicolai Advies uit Nij Beets en Agriprogress uit Deventer in een onderzoek in opdracht van de provincie Fryslân.

Nieuws

menu