Kabinet voldoet aan eisen landbouworganisaties. Nu is de tijd daar dat boeren hun bijdrage leveren | LC commentaar

Het kabinet gaat stikstofruimte met voorrang toekennen aan PAS-melders en de Europese Commissie heeft twee stoppersregelingen voor veehouders goedgekeurd. Komt er na vier jaar dralen dan eindelijk schot in de aanpak van de stikstofcrisis in ons land?

Drijfmest wordt uitgereden met een sleepslang op percelen grasland tussen Woudsend en Spannenburg.

Drijfmest wordt uitgereden met een sleepslang op percelen grasland tussen Woudsend en Spannenburg. Foto: Niels de Vries

Het antwoord is nog niet een volmondig ja, maar feit is wel dat aan een aantal belangrijke voorwaarden is voldaan. De ‘woest aantrekkelijke’ stoppersregeling voor piekbelasters - veehouderijen die de meeste stikstofneerslag veroorzaken in stikstofgevoelige natuurgebieden - en de gewone stoppersregeling zijn nodig om op een relatief snelle manier stikstofruimte in te boeken.

Stoppen, innoveren, omschakelen of verplaatsen