Stijging eigen risico: van 150 naar 400 euro in tien jaar

Eigen risico volgend jaar naar 400 euro ANP

Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar 400 euro. Ook de premie gaat omhoog is de verwachting. Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag flink zal toenemen.

Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover woensdag in de Telegraaf. De cijfers komen naar buiten op Prinsjesdag als het demissionaire kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert.

De stijging van het eigen risico komt hoofdzakelijk door de verwachte loonstijging in de zorg. Vorig jaar steeg het eigen risico niet, maar de jaren daarvoor wel met 10 of 15 euro per jaar.

Hoe wordt het eigen risico vastgesteld?

Het eigen risico is gekoppeld aan de zorguitgaven. Stijgen de uitgaven, dan stijgt het eigen risico. Omdat de afgelopen jaren de stijging van de zorguitgaven onder controle is gebleven, kon het eigen risico in 2017 gelijk blijven aan 2016, namelijk € 385.

Stijgen de zorgpremies ook?

De zorgpremie zal volgens ramingen stijgen met ongeveer 6 euro per maand. Dat kan nog veranderen. Het kan nog een euro meer of minder worden. De zorgverzekeraars stellen de premie in het najaar vast.

Wat gebeurt er met de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag zal met zo'n 130 euro groeien. De helft hiervan is automatische compensatie. De andere 65 euro is het gevolg van kabinetsbeleid om de koopkracht van de laagste inkomens op peil te houden.

Het CDA en de ChristenUnie wilden het eigen risico toch verlagen?

Het CDA stelde in haar verkiezingsprogramma nog dat er een forse verlaging moest komen van het eigen risico met 105 euro, omdat vooral chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen nu veel geld kwijt zijn bovenop hun maandelijkse zorgpremie. De ChristenUnie wilde een verlaging van 100 euro. Maar die plannen kosten minstens 1,1 miljard euro, berekende het Centraal Planbureau eerder. En dat geld heeft het nieuwe kabinet niet.

Mijden mensen zorg door de verhoging van het eigen risico?

Het verplichte eigen risico is van 150 euro in 2008 gestegen naar 385 euro nu. Vorig jaar heeft zeker 10 procent van de Nederlanders zorg gemeden of een behandeling uitgesteld omdat zij het geld voor het eigen risico niet wilden of konden missen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Dat was een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Nieuws

menu