Stichting 'Komvandatgrasaf' doet WOB-verzoeken in zes Friese gemeenten om kunstgrasbesluiten

Aanleg van een kunstgras voetbalveld FOTO LC

In 23 gemeenten heeft de stichting InStrepitus een WOB-verzoek ingediend om alle besluitvorming rond de aanleg van kunstgrasvelden in te zien. Daaronder zes Friese gemeenten.

Bij al deze gemeenten diende de stichting, die ook opereert onder de naam ‘Komvandatgrasaf’, eerder een handhavingsverzoek in. Ze wijzen op de zorgplicht omdat de rubberkorrels buiten de velden terecht komen. In Friesland zijn Leeuwarden, Waadhoeke, Heerenveen, Harlingen, Tytsjerksteradiel en Súdwest-Fryslân aangeschreven om vanaf 2001 hun stukken te laten zien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland