Stevinsluizen bij Den Oever voor Hemelvaartsdag weer open voor de scheepvaart

De Stevinsluizen. FOTO GOOGLE MAPS

De scheepvaart kan weer gebruikmaken van de Stevinsluizen bij Den Oever. De sluizen zijn sinds woensdag 15.00 uur weer open, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Sinds 26 oktober vorig jaar wordt er gewerkt aan de bouw van een nieuwe keersluis. Ook werd de bestaande schutsluis gerenoveerd. Door die werkzaamheden waren de sluizen de afgelopen maanden volledig gestremd voor de scheepvaart. De renovatie van de schutsluis is nu afgerond.

Rijkswaterstaat heeft het werk vooral in de wintermaanden uitgevoerd om de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. Door uitgelopen bouwwerkzaamheden duurde de stremming echter wel enkele weken langer.

Nog werk aan keersluis

Hoewel de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Waddenzee weer open is, werkt Rijkswaterstaat nog wel door aan de keersluis. De komende periode worden de technische installaties en de besturing aangebracht. Deze werkzaamheden leiden echter nauwelijks tot hinder voor de scheepvaart.

In het najaar is nog enige tijd hinder te verwachten door aanvullende werkzaamheden aan de schutsluis en bruggen. Op een later moment zullen er kortdurende stremmingen plaatsvinden voor het testen van de keersluis.

Nieuwe Afsluitdijk

Om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater op de Waddenzee, versterkt Rijkswaterstaat de hele Afsluitdijk. Onderdeel daarvan is de keersluis direct ten noorden van de schutsluis bij Den Oever.

De nieuwe keersluis staat meestal open en sluit de vaarweg af bij zeer hoog water (meer dan 2 meter boven NAP) op de Waddenzee. De keersluis verlengt de Stevinsluizen met 36 meter. De schutlengte en de breedte en diepte van de Stevinsluizen zijn gelijk gebleven.

Nieuws

Meest gelezen