Energiesteun voor belangrijke tak Fries toerisme: de groepsaccommodaties

De provincie Fryslân stelt 540.000 euro beschikbaar voor het verduurzamen van groepsaccommodaties, een sector die goed is voor een derde van het aantal recreatieve bedden in Friesland.

Sybren Reneme van Groepen Friesland schenkt champagne vanwege de subsidieregeling voor groepsaccommodaties. Op de achtergrond Marije Zandstra (l) in gesprek met gedeputeerde Avine Fokkens (VVD).

Sybren Reneme van Groepen Friesland schenkt champagne vanwege de subsidieregeling voor groepsaccommodaties. Op de achtergrond Marije Zandstra (l) in gesprek met gedeputeerde Avine Fokkens (VVD). Foto: Jilmer Postma

Eigenaren kunnen 30 procent van de investering in duurzame maatregelen declareren bij de provincie tot een maximum van 10.000 euro. Dat betekent dat minimaal 54 exploitanten met een groepsaccommodatie er gebruik van kunnen maken. Friesland telt circa 145 van deze bedrijven.

Regeling opgesteld met Groepen Friesland