Eigenaar van oude boerderij met een slecht dak? De provincie betaalt de helft van de opknapbeurt

Boerderij. Foto: Provincie Fryslân

Eigenaren van beeldbepalende boerderijen kunnen geld krijgen voor de opknap van hun daken. De provincie wil de helft van de kosten vergoeden.

,,At it dak fan in pleats min is, giet it mei dy pleats faak hiel hurd efterút.” Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga is het van groot belang dat boerderijdaken goed blijven. Hij trekt er 600.000 euro voor uit.

Het geld is bestemd voor eigenaren van boerderijen die te boek staan als landelijk of gemeentelijk monument, of die in het bestemmingsplan zijn aangewezen als karakteristiek. Eigenaren kunnen de helft van de opknapkosten vergoed krijgen, tot een maximum van 25.000 euro. Ook voor het aanbrengen of herstellen van uilenborden is subsidie mogelijk.

Gebouwen krijgen voorrang als ze nog in gebruik zijn als boerderij. Volgens Fokkinga ligt er in die gevallen vaak wat minder prioriteit bij dakonderhoud, dan bij bijvoorbeeld woonboerderijen.

De subsidieregeling gaat 28 juni open.

Nieuws

menu