Steekspel rond oude schietbaan

Marko de Vries in zijn bosgebied, ongeveer twee jaar geleden. FOTO RENS HOOYENGA

Rond de voormalige schietbaan in een bos bij Katlijk is een steekspel gaande. Hoofdrolspeler Sport Anders neemt politie en gemeente onder vuur. De wortels van het conflict liggen in het verleden.

Voordat de schietbaan tussen Katlijk, Bontebok en De Knipe zo’n vijftien jaar geleden werd gesloten, maakten hobbyisten gebruik van de baan. Zo werd er geschoten op kleiduiven. Voor die tijd gebruikte de politie, als eigenaar van het bosterrein, de schietbaan decennialang om te oefenen.

Waar het nu vooral om draait, is de sanering van de schietbaan in 2006. Is de verontreinigde grond (met name lood van kogels) destijds voldoende aangepakt door de politie en de gemeente Heerenveen? En is de sanering nadien goed gecontroleerd?

Nee, zegt Marko de Vries uit De Knipe. Hij kocht de oude schietbaan ruim een jaar geleden van de politie. In april 2018 trof De Vries er naar eigen zeggen de eerste kogels aan.

,,Kogels van de politie. Bovendien vond ik ook veel hagel en andere patronen plus heel veel klein gruis, onder meer van kleiduiven. Op veel meer plekken dan ik had kunnen verwachten. Dat is funest voor mijn activiteiten.’’

Met zijn sportbedrijf Sport Anders zou hij het bos gaan gebruiken. De Vries wil er jongeren met een beperking laten bewegen en sporten. ,,Maar dat kan zo helemaal niet, met al dat lood in de grond. Lood is schadelijk voor mens en dier. Er blijkt maar een heel klein deel van het terrein gesaneerd.’’

Het bosperceel, dat al maanden met een hek is afgezet, is voldoende gesaneerd, zeggen de politie en de gemeente. Voldoende om het te bestempelen als natuur, met hooguit een wandelpad erin. Onvoldoende om het voor lange tijd te gebruiken als speel- en sportplek, stelde de GGD onlangs vast na een bodemonderzoek. Hiervoor is een extra sanering of bijvoorbeeld isolatie (zand erop) nodig. En dat kost geld.

Volgens de politie is de grond ruim een jaar geleden verkocht mét een bodemrapport. De Vries had kunnen weten dat de in 2006 uitgevoerde sanering voldoende was en het terrein ,,geschikt is als bosgebied’’, aldus woordvoerder Sherlo Esajas van de korpsleiding. Die is gevestigd in Zuid-Holland en gaat over de (voormalige) politieterreinen. ,,Deze sanering is in orde bevonden door Provinsje Fryslân.’’

Esajas, die zegt dat de politie meerdere malen met De Vries heeft gesproken, vervolgt: ,,Na de aankoop wilde de eigenaar het perceel een nieuwe bestemming geven. Hij stelt nu dat de grond ernstig is vervuild. De gemeente en de politie hebben een aanvullend grondonderzoek laten verrichten, waaruit blijkt dat het terrein gezien de bestemming bos geen risico vormt voor de volksgezondheid.’’

Marko de Vries vindt dat de politie alsnog moet zorgen voor een schoon speelterrein. De Knypster heeft zijn pijlen tevens gericht op de gemeente. Die zou in 2006 de sanering van de schietbaan, door de politie, veel te makkelijk hebben goedgekeurd. ,,De gemeente heeft net als de politie een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zij moeten zich kapot schamen.’’ Wethouder Jaap van der Veen van Heerenveen: ,,Dit speelt al langer. De Vries moet er allereerst met de politie uit zien te komen, vinden wij. Wij willen best een bemiddelende rol spelen, maar het is uiteindelijk een private transactie.’’

Heeft de gemeente destijds fouten gemaakt? ,,Dat er zoveel is aangetroffen, is voor iedereen een verrassing. Maar bij ons leeft tevens een ander beeld. De heer De Vries doet veel aannames. Het ligt soms net even anders. Hij had kunnen weten dat de bestemming bos is, met beperkte recreatiemogelijkheden.

Voor zijn sportactiviteiten is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. En daarvoor moet hij onderzoek doen – archeologie, natuur, dat soort zaken. Dat is aan hem. De Vries is enthousiast, dat is mooi, maar hij is wellicht een beetje naïef geweest.’’

Bovendien zal de Knypster met zijn plan naar de gemeenteraad moeten. Van Veen: ,,Wij zien zeker een mooie meerwaarde voor dit terrein. Er kan daar echt wel wat, dat heeft de raad ook aangegeven. Maar een vergunning, zover is het nu gewoon nog niet.’’

De Vries hoopt dat de politie openstaat voor het delen van de kosten van de extra sanering die nodig is. Dat idee kan hij laten varen. Esajas: ,,Wij gaan niet betalen voor een nieuwe sanering, omdat de eerste sanering goed was voor een perceel met bestemming ‘bos’. Onze aansprakelijkheid stopt op dat moment.

Hij had dit kunnen weten. Wij zijn bereid om te praten, maar dan om ons standpunt verder toe te lichten. De insteek van zo’n gesprek zal niet zijn dat wij gaan meebetalen.’’ Schietbaaneigenaar De Vries heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Hij overweegt een gang naar de rechter.

Nieuws

menu