Steeds vaker eenzame uitvaart

De aantallen zijn klein, maar de trend is onmiskenbaar: voor een groeiend aantal overledenen moet de gemeente de uitvaart verzorgen.

Begrafenisondernemer.

Begrafenisondernemer.

Geen verzekering en geen familie of vrienden die de uitvaart willen verzorgen. De Wet op de Lijkbezorging schrijft voor dat in deze gevallen de gemeente de uitvaart regelt.

Nieuws

Meest gelezen