Steeds meer gehoorschade onder Friese jeugd. Waarom het gebrek aan kennis over gehoorschade een groot probleem is (en vier tips om je gehoor te beschermen)

De beroepsvereniging van oorartsen roept op tot verlaging van het aantal toegestane decibellen in discoltheken en muziekevenementen. Bovendien adviseert ze ook bij verlaging ,,zeer dringend’’ alsnog geluidsbescherming te dragen.

Gehoorschade, oorsuizen of tinnitus komt steeds vaker voor onder jongeren, maar hoe zit dit in Leeuwarden?

Dit laat de beroepsvereniging NVKNO weten in reactie op het nieuws dat gehoorschade een steeds groter probleem lijkt te worden onder jongeren.

Wat is gehoorschade?

Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in de oren beschadigd raken en kapot gaan. Dit kan in één keer gebeuren als het geluid erg hard is, maar het kan ook gebeuren als iemand te vaak of te lang aan harde geluiden wordt blootgesteld. Hierdoor slijten de trilharen in het oor. Als die beschadigd zijn, geven ze geen of de verkeerde informatie door, zoals een piep of ruis.

Beschadigde trilharen kunnen niet meer herstellen. Gehoorschade is dus onomkeerbaar. Je kunt last krijgen van een constante piep, oorsuizen, doofheid of geluidsvervorming. Gehoorschade kan (in het ergste geval) leiden tot concentratie- en leerproblemen, sociaal isolement en zelfs depressie.

Gehoorschade ontstaat als iemand langere tijd wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dB(A), met lawaaidoofheid als uiteindelijke gevolg. Vanaf geluidniveaus van 100 dB(A) kan acute gehoorschade optreden.

Nieuws

menu