Steeds meer Friezen zijn veel te dik: 'Dat zal niet zomaar verdwijnen'

Zo’n één op de zeven Friezen kampt met ernstig overgewicht. Dat is ongeveer 10 procent meer dan vier jaar geleden. De opwaartse trend is vergelijkbaar met de rest van Nederland.

Het aantal te dikke Friezen neemt toe.

Het aantal te dikke Friezen neemt toe. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor, een enquête die om de vier jaar wordt gehouden. Er hebben meer dan 17.500 volwassen Friezen aan meegedaan. Van ernstig overgewicht, oftewel obesitas, is sprake als je een BMI (Body Mass Index) hebt van dertig.

Ingrijpende toename

Het aandeel te dikke Friezen blijft overigens stabiel. Uit de deze week gepresenteerde gegevens komt naar voren dat nog steeds ongeveer de helft van de Friezen overgewicht heeft, oftewel een BMI van minstens 25. Dat is tamelijk vergelijkbaar met de bevindingen in 2016, 2012 en 2010. Het aantal veel te dikke Friezen stijgt wel duidelijk. ,,Een ingrijpende toename”, concludeert epidemioloog Maja Jokhan van GGD Fryslân. ,,Dat zal niet zomaar verdwijnen.”

Qua totaal overgewicht (51 procent) en obesitas (14,5 procent) zijn de Friezen redelijk gemiddeld in Nederland. In Groningen (16,0 procent) en Drenthe (15,8 procent) zijn meer inwoners met ernstig overgewicht. De Drenten zijn echter niet meer de corpulentste bewoners van het land, zoals een poos het geval is geweest. In De Achterhoek, Gelderland, West-Brabant, Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Limburg doen ze qua overgewicht niet meer onder voor de Drenten en wat betreft obesitas zijn deze regio’s onze zuidoost-buren zelfs voorbij.

Preventieprogramma’s

Preventieprogramma’s moeten overgewicht terugdringen in Friesland, stelt Jokhan. Met Jongeren Op Gezond Gewicht richt de GGD zich al op de jeugd. De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor gelden als input voor gezondheidsbeleid van de Friese gemeenten. Bij het roken is wel een neerwaartse trend zichtbaar. Rookte in 2012 nog 24 procent van de Friezen en in 2016 nog 21 procent, nu is dat 18 procent. ,,Dat is positief. Maar ik zie het liever nog verder dalen, er is nog wel winst te behalen.”

Friesland blijkt niet langer de GGD-regio waar de inwoners zich het gezondst voelen, zoals in 2016 en 2012. In de regio’s IJsselland, Gelderland-Midden en Hollands-Midden voelen meer mensen zich gezond of zeer gezond. Toch stijgt het aantal Friezen dat zijn of haar eigen gezondheid als goed ervaart van 78,9 naar 80,7 procent.

Angststoornis

Wat overmatige drinkers aangaat is er ook werk aan de winkel voor de GGD. Alleen in Twente (7,8 procent) ligt het aandeel mannen dat wekelijks minstens 21 glazen alcohol drinkt (of 14 glazen voor vrouwen) hoger dan de 7,3 procent in Friesland. In Flevoland is het percentage stevige drinkers met 4,2 procent het laagst.

Eerder deze week kwam al naar buiten dat tijdens het coronajaar 2020 het risico op een angststoornis of een depressie volgens de Gezondheidsmonitor landelijk bij jongvolwassenen met bijna 30 procent is toegenomen. 9 procent van de jongvolwassenen liep dit risico en 6,4 procent van alle volwassenen. Friesland is een van de regio’s waar dit risico met 4,8 procent het laagst was.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Gezondheid