Stedeling stemt echt anders dan dorpeling: BBB won sterk in dorpen rond Leeuwarden, maar in de stad zelf domineerde links

Het stemgedrag in de stad is echt anders dan in dorpen. BBB kwam in de gemeente Leeuwarden als winnaar uit de bus, maar zonder de 35 dorpen was dit niet gelukt.

Stemmen bij NHL/Stenden.

Stemmen bij NHL/Stenden. Foto: Niels Westra

Dit blijkt uit een nadere analyse van de verkiezingscijfers per stembureau in Leeuwarden. Dat de BoerBurgerBeweging in iedere Friese gemeente de meeste stemmen haalde, zie je op alle kaartjes . Maar zouden de tegenstellingen tussen stad en platteland en tussen arm en rijk dan helemaal verdwenen zijn?