Statenlid Johann Stellema van Forum voor Democratie verlaat politiek: 'Ik ben gedemoraliseerd'

Johann Stellema. FOTO LC

Johann Stellema. FOTO LC Foto: Jaap_Ruurd_Feitsma

Johann Stellema uit Dokkum verlaat Provinciale Staten. Het Statenlid van Forum voor Democratie valt het zwaar aangesproken te worden op keuzes die hij maakt. ,,Door mij steeds te moeten verdedigen voor uitlatingen van een ander, zakt de moed mij in de schoenen. Ik ben gedemoraliseerd.’’

De afgelopen maanden stelde Stellema zichzelf de vraag of hij nog politiek actief wilde zijn in Provinciale Staten. Het rumoer binnen de partij zette hem aan het denken. Hij noemde het woensdag in zijn afscheidsspeech lastig om, na alle ophef binnen Forum voor Democratie, lastig ,,het vertrouwen en de energie terug te vinden die nodig zijn voor het uitoefenen van deze mooie taak’’. Zijn twijfel ,,doet geen eer aan het ambt en het mandaat van de Friese kiezer’’, zei hij.

‘Ik ben gedemoraliseerd’

,,Ik ben gedemoraliseerd’’, sprak Stellema. ,,Voor mij voelt politieke geaardheid inmiddels als een taboe. Je deugt of je deugt niet. Ik heb veel respect voor politici op de rechterflank die moed hebben om door te gaan, in welke vorm dan ook. Dan rest voor mij de vraag: waarom ben ik de politiek ingegaan en kan ik hier nog aan werken. Ik wil discussiëren over de inhoud, over ideeën. De vraagstukken die voorliggen beoordelen los van politieke kleur en als belangrijkste criterium het belang van Fryslân. Niet over de vorm, de toon of de persoon.’’

Het valt Stellema zwaar ,,dat ik aangesproken word op de keuzes die ik heb gemaakt. Door mij steeds te moeten verdedigen voor uitlatingen van een ander, zakt de moed mij in de schoenen. De nadruk ligt zo niet langer op de inhoud.’’

Commissaris van de Koning Arno Brok prees als voorzitter van Provinciale Staten Johann Stellema om zijn ,,iepenheid en earlikheid’’.

Opvolger wordt later bekend

Johann Stellema komt uit Dokkum en zat bijna twee jaar in Provinciale Staten. Hij maakte deel uit van de zeskoppige fractie van Forum voor Democratie Fryslân. Fractievoorzitter Maarten Goudzwaard verliet vorige maand de fractie. Hij gaat als eenmansfractie verder en staat op de kandidatenlijst van JA21 voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De eerste opvolger van Stellema op de lijst is S. van Swol, maar hij nam na de verkiezingen zijn zetel niet in. Op de lijst staan verder B. Engberts en P.H. Amsterdam. Wie de zetel inneemt, maakt fractievoorzitter Albert van Dijk van Forum voor Democratie later bekend.