Statenfracties geschrokken van drukke bussen in de spits: 'Yn dizze tiid tige ûnwinsklik'

FOTO

FOTO FNP EN CHRISTENUNIE

Sommige Friese buslijnen zitten in de spits tjokvol, zo constateren de Statenfracties van de FNP en ChristenUnie. Reizigers hebben aan de bel getrokken, omdat ze zich niet fijn voelden in de bus.

De fracties zeggen geschrokken te zijn van foto’s die ze binnenkregen van de situatie in de bussen en vragen zich af wat de provincie hieraan gaat doen, als toezichthouder op een verantwoorde uitvoering van het openbaar vervoer.

Eerder in coronatijd heeft het college van Gedeputeerde Staten aangegeven dat de dienstregeling in coronatijd binnen twee weken aangepast kan worden, mocht dit nodig zijn. „Wy freegje ús dan ek ôf wat der yn tuskentiid bard is? Folle bussen yn de spits binne yn dizze tiid tige ûnwinsklik”, vraagt Matthijs de Vries van de ChristenUnie zich af.

Een van de zorgen die een rol speelt in dit geheel is dat het aantal besmettingen onder jongeren flink is toegenomen in Friesland en laten er in de spits nu net veel jongeren in de bussen zitten. Daarom willen de partijen dat het college zo snel mogelijk met Arriva om tafel gaat om extra bussen in te zetten op drukke lijnen in de spits.