Statenfractie wil weten waarom niet-Friezen naar Friesland komen en Friezen om utens terugkeren

Huizenprijs in Friesland stijgt tot boven 2,5 ton ANP

De Statenfractie van het CDA heeft gedeputeerde Fokkinga gevraagd naar de redenen waarom mensen van buiten Friesland zich in Friesland settelen. Als dat duidelijk is, kan er beter op ingespeeld worden in het toekomstige woningbouwbeleid.

In het bijzonder worden Friezen om utens genoemd, die weer terugkeren naar hun geboortegrond, maar de fractie is ook geïnteresseerd in de redenen van niet-Friezen om in de provincie te gaan wonen.

Uit cijfers van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat het aantal inwoners sinds 2016 weer toeneemt na een jarenlange daling. Op 1 januari 2019 woonden er 647.672 inwoners in Friesland, nooit eerder telde de provincie zoveel inwoners.

De fractie wil van de gedeputeerde weten hoeveel nieuwe inwoners er de afgelopen vijf jaar exact bij zijn gekomen en in hoeveel gevallen het ging om Friezen om utens. Daarnaast is de fractie benieuwd naar de achterliggende reden van de verhuizing.

Als bekend is wat Friesland aantrekkelijk maakt voor nieuwe inwoners, kan hier mogelijk op ingespeeld worden bij het toekomstige woningbouwbeleid, zo stelt de fractie.

Nieuws

menu