Statenfractie FNP pleit voor eerlijkere verdeling van cultuurgelden: 'Oars steane wy hjir in 2024 wer'

Onder meer Meindert Talma krijgt in de periode 2021-2024 geen geld van het Fonds Podiumkunsten.

Onder meer Meindert Talma krijgt in de periode 2021-2024 geen geld van het Fonds Podiumkunsten. Foto: Archief/Marcel van Kammen

De Statenfractie van de FNP wil dat de cultuurgelden voortaan op een eerlijkere en solidaire manier verdeeld worden over het hele land. Dit jaar kwam een groot deel van het cultuurgeld in Amsterdam terecht. „Guon regio’s krije no hielendal neat”, aldus de fractie.

In veel regio’s ontstond deze zomer discussie, nadat het Fonds voor de Podiumkunsten met de verdeling van de cultuurgelden naar de regering stapte. Meer dan de helft van al het cultuurgeld verdween daarin naar Amsterdam en de Randstad. Dat terwijl er vanuit Den Haag aan de beoordelaars van de aangevraagde subsidies was meegegeven dat de subsidies regionaal verspreid moesten worden.

Volgens de FNP komt er van regionale spreiding al jaren niets terecht. „Om de fjouwer jier giet it hieltyd mis mei dy regionale ferdieling”, stelt Sijbe Knol van de FNP. „Guon regio’s lykas Oerisel en Gelderlân krije no bygelyks hielendal neat foar Poadiumkeunsten. Wy fine dat ûnbesteanber.”

De fractie pleit voor een nieuw verdeelsysteem dat regelrecht vanuit de regio komt. „Oars steane wy hjir in 2024 wer.”