Staten tillen spoeddebat over controleplicht voor boeren over verkiezingen heen

Boeren protesteerden woensdag bij het provinciehuis tegen de plannen. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het spoeddebat over de omstreden controleplicht voor boeren op weidevogels, wordt een week uitgesteld. De fractievoorzitters in Provinciale Staten hebben besloten het toch niet op 17 maart te houden, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Het voorstel van gedeputeerde Douwe Hoogland om boeren te verplichten hun land te laten controleren, iedere keer voordat ze maaien, hun land bemesten of weiden, leidde de afgelopen weken tot veel onrust. De fractievoorzitters bespraken vanmorgen achter gesloten deuren wanneer het door PVV, FvD en ChristenUnie aangevraagde spoeddebat kon worden gehouden.

In het provinciehuis is op verkiezingsdag ook een stembureau. Dat vormde een belangrijk bezwaar tegen het spoeddebat: het zou zorgen voor te veel drukte om dan ook nog als Statenleden bij elkaar te komen. Bovendien was er de vrees dat boeren opnieuw op trekkers langs zouden komen. Dat zou mensen kunnen afschrikken hun stem uit te brengen, concludeerden de fractievoorzitters, of leiden tot beïnvloeding van kiezers.

‘Sa gau mooglik de angel derút helje’

PVV’er Max Aardema was het niet eens met het uitstel. Hij zegt dat de maatschappelijke onrust maakt dat het debat zo snel mogelijk moet worden gehouden. ,,Sadat we sa gau mooglik de angel derút helje kinne.” Een debat op verkiezingsdag moet volgens hem ook prima kunnen.

Volgens Sijbe Knol (FNP) is zo’n spoeddebat op verkiezingsdag ten principale niet goed. ,,De ferkiezingsdei is foar dit soarte fan saken ûngeskikt.” Hij wijst erop dat een van de boerenvertegenwoordigers na afloop van het spoeddebat nog een stemadvies zou willen geven. ,,En dan soenen we ek noch njonken it stimburo oan it diskusjeren wêze. Dat kin net, dat kin echt net.”

De Staten willen niet ‘s avonds debatteren, met het oog op de avondklok, en volledig digitaal was voor sommigen ook geen optie. En dus was de enige andere optie een uitstel met een week, dus tot na de Tweede Kamerverkiezingen.

Nieuws

menu