Provinciale Staten: leerstoel Fries naar Campus Fryslân

De Campus Fryslân in Leeuwarden.

De Campus Fryslân in Leeuwarden. Foto: Jaap Schaaf

De Rijksuniversiteit Groningen moet overwegen om de leerstoel Fries onder te brengen bij de Campus Fryslân in Leeuwarden, vinden FVD, PVV en FNP.

Volgens deze Statenfracties leidt deze verplaatsing tot meer animo voor de studie Fries. De oproep aan Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of dit ook daadwerkelijk zal resulteren in meer studenten, kreeg een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Meer studenten, betere opleiding