Startzondag in coronatijd: neem je eigen koffie mee

Boerenschuren, de buitenlucht, een activiteit in het dorp. De jaarlijkse startzondag die de meeste PKN-kerken (Protestantse Kerk Nederland) in september houden, ziet er vanwege corona anders uit. Gemeenteleden ontmoeten elkaar niet in hun kerkgebouw, maar op alternatieve plekken of op alternatieve manieren.

Corrie Gerlsma, Jantsje Gerlsma en Janny Zweed (v.l.n.r.) gaan naar hun auto. Op de startzondag hield de PKN-gemeente van Hindeloopen een autopuzzeltocht door de natuur.

Corrie Gerlsma, Jantsje Gerlsma en Janny Zweed (v.l.n.r.) gaan naar hun auto. Op de startzondag hield de PKN-gemeente van Hindeloopen een autopuzzeltocht door de natuur. FOTO SIMON BLEEKER

Franeker

Nieuws

menu