Standpunten over koopzondag blijven na enquête gelijk

Robert Oosterbaan van Enigma Research geeft uitleg tijdens het debat over de koopzondag in De Lawei. FOTO JILMER POSTMA

Een meerderheid van de burgers is voor het invoeren van de koopzondag in Smallingerland. Aan de standpunten van de politieke partijen verandert het niets.

Het signaal van de burger dat doorklinkt uit de enquête over de koopzondag – die deze krant samen met marktonderzoeksbureau Enigma Research en de gemeente Smallingerland afgelopen weken onder 5882 inwoners van die gemeente uitzette – is duidelijk: een grote meerderheid is voor.

Van de 1894 respondenten die de vragenlijst invulden, gaf 81 procent aan dat de winkels straks iedere zondag of anders in ieder geval regelmatig op zondag open moeten kunnen gaan.

Discussie over waarden

Het sterkte vrijdag in De Lawei voorstanders als PvdA, VVD en ELP in hun overtuiging dat het er nu toch echt snel van moet gaan komen. ,,De tijd ontwikkelt zich’’, aldus Yntze de Vries van de ELP. ,,En daar moet je als ondernemer op inspelen.’’

Maar als de PvdA na 21 maart opnieuw in zee wil met de ChristenUnie zal er flink gestreden moeten worden. Lijsttrekker Pieter van der Zwan betoogde ook vrijdag weer dat wat zijn partij betreft de zondag de rustdag is. ,,Deze discussie gaat vooral ook over de waarden die je belangrijk vindt. Dat er ook ruimte is voor tijd voor elkaar.’’

Maar waar de SGP mordicus tegen het winkelen op zondag is – ,,er valt meer winst te behalen door de rest van de week meer reuring te creëren’’, meende nummer twee op de lijst Jan Wessels –, leek er bij de ChristenUnie iets meer ruimte te zijn. ,,Het is voor ons een strijdpunt. Geen breekpunt’’, aldus Van der Zwan.

Realiseren koopzondag

Dit tot ergernis van PvdA’er Roel Haverkort die de afgelopen vier jaar die ruimte niet gekregen had. ,,U veegt uw straatje schoon over de rug van PvdA en D66’’, sneerde hij naar zijn collega-wethouder. Die verdedigde zich door zich te beroepen op trouw aan het coalitieakkoord.

Als het aan de sociaal-democraten ligt, komt de realisatie van de koopzondag in het nieuwe coalitieakkoord. Haverkort noemde het een belangrijk binnen te halen punt en vond daarbij onder meer de VVD aan zijn kant. In de huidige politieke verhoudingen is die steun echter onvoldoende. Het CDA, nu nog tweede partij in de raad, weifelt. ,,We willen samen met de ondernemers zoeken naar de juiste balans. Maar als overheid stel je kaders’’, aldus Karin van der Velde.

Ook de christendemocraten hechten aan de zondagsrust. Dat doet SP-lijsttrekker Jos van der Horst ook. ,,Liever niet een!’’, was zijn stellige antwoord. ,,Voor de kleine ondernemer en het personeel wordt het er dan niet beter op.’’

Nieuws

menu