Sport gaat bij duivenmelker Jouke Elzinga voor de handel

Jouke Elzinga uit Harkema weigert zijn beste duiven te verkopen, ondanks de hoge bedragen die soms worden geboden. Sport is uiteindelijk belangrijker dan de handel, wat hem betreft.

Duivenmelker Jouke Elzinga is met zijn duiven Fries kampioen.

Duivenmelker Jouke Elzinga is met zijn duiven Fries kampioen. FOTO JILMER POSTMA

Twee jaar geleden stond de steenrijke Xing Wei uit China in joggingbroek bij het duivenhok van Jouke Elzinga en zijn vader Tjeerd. Xing Wei, ook wel Kaier genoemd, is de man die afgelopen weekeinde nog een recordbedrag van 1,6 miljoen euro neerlegde voor een duivin uit België. In 2019 betaalde hij voor een Vlaamse doffer al 1,2 miljoen.

,,Sa’n man jout miljoenen út sa’t wy dat mei tientsjes dogge”, zegt Elzinga. Hij had zijn beste duiven zomaar voor grof geld aan de Chinese duivenliefhebber kunnen slijten, maar zag dat niet zitten. Esmee, de allerbeste duif die de Elzinga’s ooit hebben gehad, was in het verleden ook al nooit te koop.

‘Moai sa, se sitte der noch’

,,Ik hâld myn knappe dowen”, stelt Elzinga, stratenmaker van beroep. ,,Alle moarnen as ik yn myn hok kom, tink ik: moai sa, se sitte der noch. It giet my yn it foarste plak om de sport. Boppedat: de belesting-tsjinst komt lâns ast in protte sinten krijst.”

Jongere duiven verkoopt Elzinga wel, via veilinghuis Pipa (Pigeon paradise). Dan gaat het vaak om duizenden euro’s per duif. ,,Mar ik ha myn ûnkosten ek. Boppedat ha ’k tweintich jier ynvestearje moatten om der no wat oan oer te hâlden.”

Zijn duiven doen doorgaans mee aan wedstrijden over 100 tot 700 kilometer. Dit jaar waren Jouke en Tjeerd Elzinga de beste duivenmelkers van Friesland. Ze wonnen het ‘generaal kampioenschap’.

250.000 euro

De afdeling Friesland van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) telt 1300 leden, van wie professional Pieter Veenstra in Drachtstercompagnie de bekendste is. In 2012 bracht de verkoop van zijn Dolce Vita liefst 250.000 euro op.

Elk jaar krimpt het Friese ledenbestand met zo’n 2 tot 3 procent, vertelt voorzitter Wiebren van Stralen uit Bantega. In de rest van het land is dat 5 procent. ,,We ha foarhinne tink ik wol trijetûzen leden hân yn Fryslân. Op dat nivo komme we noait wer.”

Alleen handel levert nog wat op

Vroeger werd er in de provincie nog geld verdiend met gokken. Tegenwoordig levert alleen de handel nog wat op. ,,Mar 1250 fan de 1300 Fryske dowehâlders moatte der jild bylizze”, zegt Elzinga. In China wordt wel flink gewed. Bij sommige wedstrijden wordt een omzet van 2 miljoen euro gehaald, vertelt Van Stralen.

De duiven die naar China, maar ook naar landen in het Midden-Oosten en Amerika verkassen, komen in hun nieuwe omgeving nooit meer uit hun hok. Anders verdwalen ze. Hun taak: zorgen voor sterke nakomelingen die zich mengen in de top. Van Stralen: ,,Mar as der mear as in miljoen betelle wurdt foar in do, dan giet it fansels ek om status.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland