Spoedoverleg overheden over aquaduct A7: overlast voor weggebruikers en omwonenden beperken en rekening houden met vaarseizoen

‘Er zijn 1700 enorme zandzakken in de tunnel gelegd om de wanden te stutten.’ FOTO ANTON KAPPERS

De overlast voor weggebruikers en omwonenden tot een minimum beperken en rekening houden met het vaarseizoen dat in april begint. Dat is de opdracht aan een werkgroep van gezamenlijke overheden nu de A7 tussen Sneek en Joure is afgesloten. De werkzaamheden gaan een half jaar duren.

Grondwater heeft een tunnelelement in de Prinses Margriettunnel omhoog gedrukt. Het herstel gaat maanden duren. Rijkswaterstaat, provincie en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben woensdag in de raadszaal in Sneek spoedoverleg gevoerd over de situatie rond het aquaduct.

,Dit overkomt ons allemaal en we moeten het samen doen’’, benadrukte Joost de Ruig, hoofdingenieurdirecteur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Rijkswaterstaat is eigenaar van de tunnel. Een oplossing is nog niet direct voorhanden. ,,We hebben hier te maken met hoge grondwaterstanden, veenweidegebied en een dorp dichtbij, dat alles maakt het niet gemakkelijk. Een oplossing gaat naar verwachting zes maanden duren”, aldus De Ruig.

Gedeputeerde Avine Fokkens sprak haar zorg uit over de technische staat van bruggen, viaducten en aquaducten in Friesland. ,,We zijn daarin niet uniek maar we hebben wel meer water dan andere provincies. Rijksbrede aandacht voor deze specifieke situatie is meer dan wenselijk’’, stelde Fokkens.

Door de afsluiting worden omleidingswegen en bruggen zwaarder belast en slijten die daardoor sneller of ze zijn slecht bestand tegen zwaar verkeer. Verder heeft de situatie op de A7 gevolgen voor de planning en onderhoud van alle projecten de komende maanden in dit gebied.

Wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren is blij dat er ook aandacht is voor fietsende scholieren uit bijvoorbeeld Langweer. Groeneveld nodigde de groep voor het volgende overleg uit in het gemeentehuis in Joure. Dat gaat half januari plaatsvinden.

Nieuws

menu