Spionage-oren voor september 2022 weg uit Burum, Baudet komt geen stap verder bij minister

De 'grote oren' van Burum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Uiterlijk in september 2022 moeten de satellietschotels van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD verdwenen zijn uit Burum.

Ze gaan naar het buitenland, om in Nederland de invoering het het snelle internet 5G mogelijk te maken.

De verhuizing van het militaire grondstation is ,,in principe haalbaar ’’, meldt Defensieminister Ank Bijleveld, maar over het hoe en waarom geldt in Den Haag uiterste vertrouwelijkheid. Voor maart volgend jaar ligt de oplossing klaar.

Het civiele deel van het satellietpark – ruim twintig schotels – is grotendeels in handen van Inmarsat en kan in principe blijven staan. Inmarsat verzorgt onder meer de communicatie voor de scheepvaart en de luchtvaart. Dat verkeer moet wel verhuizen naar een andere band; het kabinet wil de complete 3,5Ghz-band in een openbare veiling gooien. Telecomaanbieders kunnen vervolgens delen kopen voor de invoering van hun eigen 5G.

De VVD vroeg donderdagavond, tijdens een Kamerdebat over 5G, of een deel van de band alsnog kan worden vrijgehouden voor Inmarsat, maar daar is geen sprake van. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer weet het bedrijf al sinds 2007 dat de band wordt bestemd voor mobiele communicatie. ,,Dus het kan niet verbaasd zijn.’’

Ook Duitsland wil een 5G-netwerk uitrollen. Zolang het satellietverkeer in Burum zich afspeelt op de 3,5Ghz-band kan ook dat verstoord raken. Met de verhuizing van het militaire deel naar het buitenland is daarom haast geboden. Bijleveld: ,,We proberen dat echt zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’’

5G

VVD’er Arne Weverling vroeg donderdagavond, tijdens een Kamerdebat over 5G, of een deel van de band alsnog kan worden vrijgehouden voor Inmarsat, maar daar is geen sprake van. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer weet het bedrijf al sinds 2007 dat de band wordt bestemd voor mobiele communicatie. ,,Dus het kan niet verbaasd zijn.’’

Ook Duitsland wil een 5G-netwerk uitrollen. Zolang het satellietverkeer in Burum zich afspeelt op de 3,5Ghz-band kan ook dat verstoord raken. Met de verhuizing van het militaire deel naar het buitenland is daarom haast geboden. Bijleveld: ,,We proberen dat echt zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’’

‘Ik kan daar verder niets over zeggen’

De spionageschotels van de AIVD en de MIVD verhuizen van Burum naar een buitenland. Maar wélk buitenland? En hoe zit het dan met de wet- en regelgeving? In de Tweede Kamer botsten Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) bij Defensieminister Ank Bijleveld op een muur van vertrouwelijkheid. Ze kwamen geen stap verder. Hier een deel van het verslag.

Bijleveld : In het kader van de inlichtingendiensten en de vertrouwelijkheid kan ik verder geen uitspraken doen over de precieze invulling van de internationale oplossing. Dat is het ingewikkelde hierbij, zoals u ook weet, voorzitter.

Buitenweg : Ik vroeg niet zozeer wat we ermee konden doen zoals het in de Wiv is geregeld, maar hoe het verdragsrechtelijk is geregeld dat die schotels nu ergens anders staan en wat de jurisdictie is. Als die schotel in een ander land staat, geldt de jurisdictie daar, lijkt mij. Als dat niet zo is, hoe is dat dan verdragsrechtelijk geregeld? Dat vroeg ik mij af.

Bijleveld : Ook daar kan ik hier niets over zeggen. Op de interceptie zijn onze eigen Wiv-wetgeving en ons eigen toezichtregime van toepassing. Meer kan ik daar nu niet over zeggen.

Baudet : Even voor mijn duidelijkheid. De MIVD gaat dus van het 3,5 Ghz-netwerk af. Daar komt een internationaal netwerk voor in de plaats en daarover worden we in maart of in die periode …

Bijleveld : U wordt daar verder niet in de openbaarheid over geïnformeerd. U was er al over geïnformeerd.

Baudet : Waar moet het dan naartoe als het daar botst met het 5G-netwerk? Als het dan ergens anders naartoe gaat, naar Noord-Holland of elders, dan botst het daar ook weer. Gaat het naar het buitenland?

Bijleveld : Ik heb daarop geantwoord dat er alleen een oplossing in internationaal verband mogelijk is. Er zal dus ergens in een ander land een oplossing moeten worden gevonden. De parlementaire controle daarop vindt plaats via de CIVD. Ik kan daar verder niks meer over zeggen.

Baudet : Als de minister er niks meer over kan zeggen, dan valt er ook weinig te vragen.

De voorzitter : Ze houdt nu ook op met niets zeggen, begrijp ik.

Bijleveld : Precies. Ja. Ik kan nog een keer niks zeggen, maar dat lijkt me niet verstandig.

De voorzitter : U bent altijd welkom hier in de Kamer om niets te zeggen.

Nieuws

menu