Speuren naar dijkscheuren was in vijftien jaar maar drie keer nodig

Marsum 1 juli 2018. Ondanks de droogte groeit het graan als kool. Op de achtergrond het wierdedorp Marsum.

De droogte in Zuidwest-Friesland noopt het Wetterskip tot een vrij zeldzame ‘scheureninspectie’ van kades en dijkjes. Vijftien tot twintig man moeten vol aan de bak.

Zoiets is geen routine in Friesland. ,,In 2013 hebben we ook geïnspecteerd’’, zegt woordvoerder Wilma Nabring van het Wetterskip, ,,maar daarvoor was de laatste keer in 2003.’’ Ook toen ging het om de waterkeringen in Zuidwest-Friesland. De kades en dijken bevatten hier veen, dat bij droogte relatief snel inklinkt of gaat scheuren.

Het is toeval, maar uit kaarten van het KNMI (zoals hier rechts) blijkt dat dit deel ook het droogste gebied van de provincie is. Gemeten over de laatste drie maanden is er een fors neerslagtekort. In Midden-Friesland is het iets minder droog.

Tien weken niet sproeien op de Veluwe

Twente en de Achterhoek zijn momenteel de droogste gebieden van Nederland. Ook op de Veluwe is het ernstig: boeren mogen hier tien weken lang niet sproeien met water uit beken en kanalen. Bij Wilnis in Utrecht worden de dijken natgehouden om scheuren tegen te gaan.

In Friesland is die noodzaak er niet, zegt boezembeheerder Pier Schaper van het Wetterskip. ,,De kades in Zuidwest-Friesland bevatten ook een kleipakket, in Utrecht is het allemaal veen.”

Scheuren in kaart brengen

Mogelijk vrijdag, of anders volgende week, zullen vijftien tot twintig inspecteurs beginnende scheuren in kaart brengen en zo nodig opvullen met grond. Als het neerslagtekort oploopt tot 200 millimeter, worden alle Friese binnenwaterkeringen onderzocht – zo’n 3000 kilometer aan oevers, dijkjes en wallen.

Ondertussen verhoogt het Wetterskip het peil in de Friese boezem met 5 centimeter. ,,Dat is om de kades en dijken goed nat te houden, maar in de eerste plaats om een goede waterbuffer op te bouwen.”

De Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen gaan vanaf dinsdag minder vaak open en dicht voor de pleziervaart. Dat moet verzilting van het Friese binnenwater tegengaan. De vertraging voor pleziervoertuigen loopt op tot een uur.

Nieuws

menu