Spectaculaire natuur: broedende zeearenden in gebieden Fryske Gea

Zeearend, eter van vis en watervogels. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het lange wachten is beloond. Maar liefst twee paartjes van de zeearend broeden in natuurgebieden van It Fryske Gea: bij Koudum en in de Alde Feanen bij Earnewâld.

De vliegende deur wordt hij genoemd, zo’n imponerende verschijning is het. Een vogel met een spanwijdte tot maar liefst 2,5 meter, zich voedend met vis en watervogels, tot aan ganzen toe. De zeearend, een voor ons land zeldzame soort, nestelt nu in de Alde Feanen en in de Zuidwesthoek.

Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit bij It Fryske Gea, noemt het fascinerend ,,om weer dieren in de Friese natuur te hebben waar je jezelf een beetje klein bij voelt.’’ De natuuorganisatie is in de wolken. Bakker: ,,Het zijn de beloningen voor geduldig werken aan schoner water en beter beheer.’’

Of er echt nakomelingen van beide paartjes zullen opgroeien, is nog de vraag. Zeearenden zijn erg gevoelig voor verstoring. Bij de minste onrust in hun broedgebied houden ze het voor gezien. De natuurbeheerder heeft maatregelen genomen om al te nieuwsgierige mensen te weren.

Blijf uit de buurt van het nest

Zowel in de Zuidwesthoek als in de Alde Feanen is de broedplaats niet vrij toegankelijk. Er zijn extra bordjes en hekken geplaatst, er is in samenwerking met de politie extra toezicht ingesteld - bij Earnewâld ook met camera’s -, omwonenden zijn geïnformeerd en vogelaars en andere nieuwsgierigen wordt op het hart gedrukt uit de buurt van het nest te blijven.

Als het tot jongen komt die uitvliegen, duurt dat nog wel tot begin juni. Zeearenden broeden 38 dagen op één of twee eieren. Pas na zeventig tot negentig dagen zijn ze vliegvlug. Vooralsnog ziet het er goed uit, vertelt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Van afstand hebben kenners met een telescoop gezien dat de zeearenden op beide plaatsen nog op het nest zitten. Voedselvluchten voor eventuele jongen zijn nog niet gesignaleerd.

Welzijn boven onderzoeksbelang

It Fryske Gea doet er zelf alles aan om verstoring te voorkomen. Zo heeft de natuurorganisatie besloten dat de kuikens - mochten ze groot genoeg worden - niet worden geringd. De ervaring leert dat de ouders hun jongen dan alsnog in de steek kunnen laten, volgens De Vries: ,,Yn de ûndersykswrâld is wol ferlet fan it ringjen, mar wy stelle it wolwêzen fan de jonge fûgels boppe dat fan it ûndersyk’’.

Maar ook met die maatregel is succes nog niet verzekerd, vooral omdat het bij beide paartjes waarschijnlijk om jonge zeearenden gaat. Bij zulke onervaren jong-volwassen vogels gaat het extra vaak mis.

Drie tot vier jaar oud

En jong zijn deze broedvogels: zo’n drie tot vier jaar oud. In het geval van de Alde Feanen lieten ze zich al een paar jaar in de omgeving zien, wat de hoop bij de natuurbeheerder versterkte dat het eens een keer tot een broedpoging moest leiden.

Zeearenden stellen wel als voorwaarden aan hun broedgebied dat het er uitgestrekt is en dat er genoeg te eten is. Daar lijkt in beide gebieden aan te zijn voldaan, volgens De Vries.

Bij de zeearend staat gans op het menu

Behalve vis en eend staat bij de zeearend ook gans op het menu. Dat klinkt goed in de waterrijke natuur van Friesland waar het aantal ganzen als veel te groot wordt beschouwd. Henk de Vries: ,,Der is dus fretten genôch. It is in prachtige natuerlike manier om fan wat guozzen ôf te kommen.’’

Wat dat betreft zijn er nog veel meer zeearenden welkom.

De broedgevallen van dit jaar zijn niet de eerste in Friesland: in 2009 probeerde een paartje het al in het Friese deel van het Lauwersmeer. Daar is in 2010 voor het eerst een jong uitgevlogen. Landelijk neemt het aantal broeparen geleidelijk toe, tot vermoedelijk zo’n tien dit jaar.

Nieuws

menu