Soep en bier van de stinksigaar

Van de lisdodde, of de stinksigaar, kun je prima bier, soep en kistjes maken. Maar of boeren nu massaal overstappen op natte teelt?

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het heet het Brûsplak, het bescheiden onderkomen in een omgebouwde zeecontainer in de natte wereld van het Bûtefjild bij Feanwâlden. Het moet er straks bruisen van de activiteiten. Van studenten die hun proeven doen, van ondernemers die zoeken naar alternatieve producten uit de streek, van nieuwsgierige recreanten en buurtbewoners.