Socioloog Jochem Tolsma over 2G: 'Je sluit mensen buiten die eerst nog de keus hadden zich te laten testen en daardoor de minste kans hebben om het coronavirus bij zich te dragen'

Mocht het tot invoering van 2G komen in Nederland, dan zijn verdere verharding en polarisatie in de Nederlandse samenleving het gevolg, verwacht socioloog Jochem Tolsma. ,,Dat kan bijvoorbeeld tot geweld leiden.”

Foto:

Foto: ANP

Tolsma is als bijzonder hoogleraar ‘sociale scheidslijnen tussen groepen’ verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Hoe meer ongevaccineerde mensen het gevoel krijgen dat ze worden gedwongen om iets te doen wat ze niet willen en hoe meer ze zich buitengesloten voelen, hoe verder de hakken in het zand gaan”, zegt Tolsma. ,,De vraag is hoe groot deze groep uiteindelijk is.”