Smals houdt gemeente De Fryske Marren niet in wurggreep

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wilde aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

De zandwinningsovereenkomst tussen De Fryske Marren en Smals blijkt geen wurgcontract. De gemeente kan er zonder sanctie onderuit.

,,De gemeente kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbinden.’’ Dit ,,zonder tot enige vergoeding van schade of kosten.’’ Ook heeft De Fryske Marren het recht ,,om vergoeding van schade en kosten te vorderen ingeval van faillissement van Smals’’, zo valt te lezen in het contract.

In 2011 sprak het toenmalige Gaasterlân-Sleat met Koninklijke Smals NV uit Cuyk af dat dit bedrijf gedurende dertig jaar zand mag winnen vanaf een werkeiland voor de kust van Oudemirdum. De ,,industriële activiteit’’, zoals het werk in het contact wordt aangeduid, staat gepland in een beschermd, zogeheten Natura 2000-gebied.

Volgens het bestemmingsplan ‘IJsselmeer’ is dergelijk werk daar niet toegestaan. Maar het toenmalige Gaasterlân-Sleat verklaarde zich bereid de regels ,,te herzien’’ en ,,positief te adviseren indien en voor zover andere overheden wier toestemming voor het project benodigd is, de gemeente om advies zou vragen.’’

Vanwege de crisis, waardoor er veel minder vraag naar zand ontstond, waren bepaalde afspraken niet langer haalbaar

In 2015 is de overeenkomst aangepast. Vanwege de crisis, waardoor er veel minder vraag naar zand ontstond, waren bepaalde afspraken niet langer haalbaar. Zo werd de donatie aan het nog op te starten Natuur- en Duurzaamheidsfonds geschrapt. Ook de bepaling dat Smals een minimumbedrag zou afdragen aan de gemeente ,,ongeacht welke hoeveelheid zand’’ ging eruit. Resteerde nog een bedrag per kuub, dat neerkomt op 100.000 euro per jaar.

De zandwinningskwestie wordt februari besproken in een ‘petear’. Tijdens deze opvolger van de raadscommissievergadering kunnen geïnteresseerden erover met raadsleden in gesprek.

Nieuws

menu