Slagerij De Schrans kan 7000 gulden niet inleveren bij de bank: strop van duizenden euro's dreigt

FOTO ANTON KAPPERS

De weekendactie van slagerij De Schrans in Leeuwarden leverde Johannes Hoekstra veel publiciteit, maar uiteindelijk geen geld op. De opbrengst van 7000 gulden kan hij namelijk niet inleveren bij De Nederlandsche Bank.

Het leek Hoekstra nog zo leuk: zijn slagerij bestond 25 jaar en dus zette hij een ludieke actie op touw. Klanten konden dit weekend met guldens betalen. Ook hanteerde hij de oude guldenprijzen voor zijn vleeswaren. De actie was een groot succes: talloze klanten kwamen hun oude guldenbiljetten inleveren voor een stukje vlees.

Het ging zelfs zo rap, dat er af en toe briefjes tussendoor glipten die niet door de beugel konden, zoals een biljet van 100 gulden met een afbeelding van Geert Wilders erop.

Het leek allemaal goed te gaan, tot De Nederlandsche Bank maandagochtend belde. Bedrijven mogen guldenbiljetten niet meer inleveren. Na 27 januari 2002 was de gulden geen wettig betaalmiddel meer. Voor particulieren ligt dat weer anders, zegt Johannes Hoekstra. ,,Wy meie it net fasilitearje as bedriuw. Dat wist ik net. Dat is wol jammer, want yn it slimste gefal kostet it my 3000 euro.’’

Hoekstra heeft al mails gekregen van klanten en verzamelaars die de biljetten weer willen omruilen voor euro’s, zodat het verlies beperkt blijft. Maar daar zit hij nog niet op te wachten. ,,Dan sit ik der in heal jier yn en ik bin no al de hiele dei dwaande mei oare dingen as myn wurk. Mar ik kin de mails wol beantwurdzje, as minsken 10 gûne of sa wer omwikselje wolle. Dan ha je altyd wat, mar ik bin gjin muntehanneler, ik wol net alle dagen dwaande wêze mei it ynwikseljen fan jild.’’

En toch was het een leuk weekend, stelt Hoekstra onomwonden. ,,It wie in grapke, leuk even. Ik hie net tocht dat der sa folle minsken komme soenen mei gûnen, hast elkenien hie it mei. En ek net alle minsken hoegden wikseljild. It wie wol leuk en gesellich. Dat pakke se je ek net mear ôf.’’

Lees ook: Een kilo gehakt betalen met guldens? Het kan voor even bij de jubilerende slager

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland