Slachthuis dient klachten in tegen vier NVWA'ers

Een van de vier mobiele slachthuizen. Foto Slachthuis Dokkum

Slachthuis Dokkum heeft bij het ministerie van Landbouw een klacht ingediend tegen vier medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Directeur-eigenaar Henk Visser zegt de intimidatie en de smaad meer dan beu te zijn. Volgens hem werkt het viertal bij de divisie handhaving.

De druppel die de emmer deed overlopen is de betrokkenheid bij een reportage die RTL Nieuws vandaag brengt over het mobiele slachthuis dat het Dokkumer bedrijf heeft ontwikkeld. Met dit rijdende slachthuis kunnen koeien, die niet transportwaardig maar wel gezond zijn, ter plekke op de boerderij verdoofd, gedood en verbloed worden. Het verdere slachtproces vindt plaats bij de slachterij in Dokkum. Ook na de slacht wordt het vlees gekeurd, net als in andere slachthuizen.

Mobiele Dodingsunit

RTL heeft Visser per mail laten weten dat in het nieuwsitem NVWA’ers kritiek uiten op deze zogenaamde Mobiele Dodingsunit (MDU), zoals het mobiele slachthuis officieel heet. Die kritiek is opmerkelijk, omdat in deze rijdende slachtauto alleen koeien geslacht mogen worden na een keuring door een veearts van diezelfde NVWA. Visser beweert dat het wel vaker gebeurt dat de divisie handhaving (de voormalige AID) en de divisie keuring (de voormalige RVV) niet op een lijn zitten.

Slachthuis Dokkum heeft ruim twee jaar gewerkt aan de MDU, in samenspraak met de NVWA en Wageningen University. Eind vorig jaar gaf landbouwminister Carola Schouten toestemming voor een proef met vier mobiele slachtauto’s in Noord-Nederland. Ze zei toen dat het mobiele slachthuis een waardevolle innovatie kan zijn in de strijd tegen voedselverspilling. Tot nu toe zijn 1267 dieren in een van de mobiele slachthuizen geslacht.

Verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn

De kritische NVWA’ers stellen echter in de RTL-reportage dat koeien onnodig lang lijden door deze werkwijze. Een mobiel slachthuis werkt met routes en schema’s en is daardoor minder snel ter plekke om een lijdende koe te euthanaseren dan een dierenarts. Boeren zouden kiezen voor het mobiele slachthuis omdat de koe dan nog wat geld oplevert, terwijl een gang naar de destructie geld kost.

Visser bestrijdt die aantijging ten stelligste. Voor de acute noodgevallen is er altijd een mobiele slachtwagen stand by, zegt hij. Als de veearts van de boer een noodslachtverordening afgeeft, kunnen deze dieren direct gedood en verbloed worden. Visser benadrukt verder dat in eerste instantie de veehouder verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn van de koe en dat de praktijk uitwijst dat de boer die verantwoordelijkheid ook neem. Gedurende de proef is nooit vastgesteld door een NVWA-dierenarts dat een dier onnodig geleden heeft, stelt de slachthuiseigenaar.

De NVWA wil geen reactie geven, ,,omdat de proef met het mobiele slachthuis zich nog in de evaluatiefase bevindt’’.

Nieuws

menu