Skriuwersboun of Skriuwersbûn? Tijdens de algemene ledenvergadering in Tresoar in Leeuwarden was de discussie daarover donderdag snel beslist

It Skriuwersboun wil met de tijd mee en de naam wijzigen. De leden worden er mogelijk over gepolst.

Skriuwersboun of Skriuwersbûn? Tijdens de algemene ledenvergadering in Tresoar in Leeuwarden was de discussie daarover donderdag snel beslist

Skriuwersboun of Skriuwersbûn? Tijdens de algemene ledenvergadering in Tresoar in Leeuwarden was de discussie daarover donderdag snel beslist

Skriuwersboun of Skriuwersbûn? Tijdens de algemene ledenvergadering in Tresoar in Leeuwarden was de discussie daarover donderdag snel beslist. De meerderheid van de aanwezigen kiest voor de ‘u met het kapke’, dus Skriuwersbûn. Een definitieve beslissing erover kon niet worden genomen. Voor de statutenwijziging moet twee derde meerderheid van de leden er mee instemmen. En die waren lang niet aanwezig op de alv.

Nieuws

Meest gelezen