Sis Tsiis peilt permanent Fries op school

Demonstratie in 2019 voor beter Fries in het onderwijs van Sis Tsiis. FOTO NIELS WESTRA Foto: Niels Westra

Er is een continue meting gestart naar de mening van ouders en grootouders over het onderwijs in het Fries aan hun (klein)kinderen. Burgeractiegroep Sis Tsiis is de initiatiefnemer.

Burgeractiegroep Sis Tsiis start een permanente enquête naar het lesgeven in de Friese taal op basisscholen. De vragenlijst wordt verspreid onder ouders en opa’s en oma’s. Zij worden gevraag hun mening te geven en in te vullen hoe vaak de kinderen Fries krijgen, hoe vaak het Fries als voertaal gebruikt wordt, of men weet welke onderwijsmethode gebruikt wordt en wat de beoordeling is over dit specifieke vak.

De actiegroep heeft in het verleden een aantal grotere protestmanifestaties gehouden tegen de in hun ogen onvoldoende kwaliteit van het Fries in het onderwijs, maar ook complimenten uitgedeeld. ,,At wy de dyk opgeane, moatte wy fansels ek goed op ‘e hichte bliuwe’’, schrijft Piter Dykstra van Sis Tsiis.

De enquête kan doorlopend ingevuld worden en de resultaten worden rechtstreeks verwerkt. Via de enquête kan doorgeklikt worden naar de uitslag. Tot nu toe hebben 42 mensen hun mening gegeven aangaande ruim twintig scholen. Op de vraag of de scholen voldoen aan het profiel voor het Fries dat met de provincie afgesproken is, antwoordt 60 procent dat dit voldoende is. Minder dan afgesproken doet 28 procent van de scholen het, aldus de antwoorden.

Sis Tsiis zal in actie komen als uit de resultaten blijkt dat een bepaalde school of een bepaalde hoek van de provincie sterk afwijkt. Of dat nu in positieve of in negatieve zin is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland