'Siri, spylje Wêr Bisto ôf': Friezen kunnen helpen om apps binnenkort in het Fries te kunnen bedienen

FOTO

FOTO ANP

De apps op je telefoon ook in het Fries aansturen met spraak? De provincie werkt samen met het project Mozilla Common Voice om dat mogelijk te maken. Maar: daarvoor moeten Friessprekende burgers wel zinnen inspreken op een website.

Inmiddels is er al zo’n 29 uur aan Friese zinnen ingesproken voor het project. De provincie roept inwoners van Friesland en Friezen om utens op om op de website voice.mozilla.frl ook online zinnen in te spreken. Dat kan via zowel de telefoon, tablet en op de computer.