'Siri, spylje Wêr Bisto ôf': Friezen kunnen helpen om apps binnenkort in het Fries te kunnen bedienen

FOTO ANP

De apps op je telefoon ook in het Fries aansturen met spraak? De provincie werkt samen met het project Mozilla Common Voice om dat mogelijk te maken. Maar: daarvoor moeten Friessprekende burgers wel zinnen inspreken op een website.

Inmiddels is er al zo’n 29 uur aan Friese zinnen ingesproken voor het project. De provincie roept inwoners van Friesland en Friezen om utens op om op de website voice.mozilla.frl ook online zinnen in te spreken. Dat kan via zowel de telefoon, tablet en op de computer.

Verschillen in regionale uitspraak zijn geen probleem, dit helpt juist bij het opbouwen van de dataset. Ook zijn er zowel mannen- als vrouwenstemmen nodig.

Het einddoel is om ongeveer 300 uur gesproken Fries te verzamelen. Met deze dataset kan een technologiebedrijf spraakgestuurde toepassingen maken voor de Friese taal. De provincie werkt voor dit project samen met de Afûk, Bibliotheken Fryslân, Fryske Akademy, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar.

Nieuws

menu