Sinterklaasintocht Dokkum fors duurder dan begroot

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum blijkt een dure grap. Er was 350.000 euro voor begroot. De uiteindelijke kosten bedragen bijna zes ton.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. Binnenkort komt er een uitgebreidere evaluatie van het gehele evenement met een gedetailleerd overzicht van de kosten.

Nu al kan gesteld worden dat de intocht van de ‘televisie-Sinterklaas’ fors duurder uitvalt. De gemeenteraad stelde in 2017 350.000 euro uit de gemeentekas beschikbaar; de uiteindelijke kosten bedragen 590.800 euro.

Oorzaken

De oorzaken die voor de budgettaire uitglijder worden genoemd zijn onder meer het inhuren en vervangen van personeel (50.000 euro, was niet begroot), het baggeren van het Grut Djip voor de pakjesboot (29.000 euro) en een sponsorbijdrage van 17.500 euro, waar op 50.000 werd gerekend.

Ook de ingrijpende veiligheidsmaatregelen worden genoemd, al wordt daar vooralsnog geen bedrag aan gekoppeld.

Geen overleg

De memo wordt 18 januari besproken tijdens een commissievergadering. De flinke kostenoverschrijding wekt alvast bevreemding bij de fusiepartners van Dongeradeel. Sjoerd Keizer, nu nog PvdA-raadslid in Kollumerland, volgend jaar actief voor de nieuwe partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân): ,,It stekt ús in protte dat der sûnder oerlis mei de oare gemeenten safolle jild nei ta moat.’’

Volgens Keizer hebben de fusiepartners het budget nooit hoeven goedkeuren, terwijl dat wel had gemoeten.

Nieuws

menu