Sein op groen voor exclusief hotelletje Terschelling

Terschelling vanuit de lucht gezien

WEST-TERSCHELLING Het voormalige seinhuisje op het Kaapsduin bij West-Terschelling kan worden omgebouwd tot éénkamerhotel.

De raadscommissie stemde deze week in met het starten van een bestemmingsplanprocedure.

Het eilander Recreatieplatform onderschrijft het belang voor het toerisme van een exclusieve overnachtingsplaats. Daarbij is gekeken naar luxe logiesplaatsen zoals in de vuurtoren en havenkraan van Harlingen. Een overnachting zal zeker 400 euro gaan kosten.

Initiatiefnemer is Hotel Schylge. Eigenaar Staatsbosbeheer stelt als eis dat de buitenkant en de omgeving onveranderd moeten blijven. Buitenlicht is niet toegestaan. ,,Op een klein lampje na bij het sleutelgat”, adviseerde PvdA-raadslid Marika Spanjer tijdens de raadscommissie.

Zorgen zijn er over mogelijke overlast door jongeren van de bruine vloot, die het duin regelmatig als hangplek gebruiken. Gemotoriseerd verkeer op het betonnen invalidenpad dat naar het uitkijkpunt bij het huisje leidt, is verboden.

Het gebouwtje werd kort na de Tweede Wereldoorlog als peilstation voor de Marine ingericht. Toen het in onbruik raakte nam Staatsbosbeheer het over van Domeinen. In de jaren negentig gebruikten de Terschellinger zendamateurs het als clubhuis. Als fundering van het seinhuisje diende de betonnen grondplaat waarop in de oorlog een zoeklicht stond.

Door de herbestemming is de broodnodige restauratie van het maritieme monument verzekerd. Het huisje biedt rondom uitzicht over Noord en Waddenzee. Alleen de vuurtoren Brandaris is op Terschelling hoger.

Nieuws

menu