Schrijfster Baukje Wytsma geridderd

Schrijfster Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In haar woonplaats Reduzum reikte commissaris van de koning Arno Brok de koninklijke onderscheiding uit. Zij krijgt het eerbetoon vanwege haar grote verdiensten voor de Friese taal.

Sinds midden jaren zeventig maakt Wytsma onder meer gedichtenbundels, kinderboeken, toneelstukken en liederen in de Friese taal. Daarin komen tal van maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Ook schreef ze voor dag- en maandbladen.

Voor het jaar van Culturele Hoofdstad maakte ze de tekst voor ‘Heedaar!’ , een theaterstuk over kaatsen, in juli opgevoerd op It Sjûkelân in Franeker. Speciaal daarvoor maakte ze een nieuw kaatslied en vertelde ze over haar liefde voor deze sport: ,,De belibbing, de sjarme, it is ien grutte famylje dy’t inoar wer sjocht op de fjilden.’’

Friese Anjer

In 2007 kreeg ze voor haar inzet de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Ze maakte tientallen boeken en liet de jeugd via Frou Hilarides en Buorfrou Flap verder kennismaken met het Fries.

Volgens Brok heeft de schrijfster het Fries toegankelijker gemaakt voor een grote groep: ,,Sûnder har wie it Frysk net wurden wat it Frysk no is.’’ Vanwege haar betekenis voor het Fries vond Brok het passend om te verzoeken of de benoeming kon plaatsvinden in het jaar van Culturele Hoofdstad.