Scholen strijden tegen de krimp: 'We moeten bij elkaar komen om de boel overeind te houden'

Dockinga in Ferwert is het laatste slachtoffer van de krimp in Friesland. Komt er een volgend slachtoffer of kunnen scholen zich ertegen wapenen?

In Kollum wordt druk gewerkt aan de bouw van de nieuwe schoolcampus. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In Kollum wordt druk gewerkt aan de bouw van de nieuwe schoolcampus. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Op dit moment zijn er, op basis van cijfers van DUO, naast Ferwert zeven plaatsen waarin het middelbaar onderwijs bij aanhoudende krimp in het gedrang zal komen: Grou, Waskemeer, Koudum, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De middelbare scholen in deze plaatsen hadden in 2018 al minder dan 250 leerlingen en zijn bovendien de enige locatie voor voortgezet onderwijs in die plaats. Dat is de hoek waar hoogstwaarschijnlijk de volgende klappen zullen vallen.