Twee derde van de busreizigers in Friesland is scholier of student en daarom gaan scholen nu meebeslissen over de dienstregeling van Arriva

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Friese onderwijsinstellingen gaan jaarlijks meepraten over de busdienstregeling van Arriva en de eventuele toekomstige vervoerder.

Onderwijsbestuurder Geert van Lonkhuyzen, van onder meer het Dockinga College in Dokkum, pleitte in een commissievergadering van Provinciale Staten met succes voor invloed van de onderwijssector bij het maken van de dienstregeling van het busvervoer in de provincie.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis denken onderwijsinstellingen, zowel het voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, mee met busvervoerder Arriva en de provincie Fryslân over de dienstregeling. Iedere drie weken is er een overleg waarin knelpunten worden besproken.

Bus rijdt nu later

Zo was er onlangs nog een kwestie in Leeuwarden waarbij leerlingen veel te vroeg op hun school aankwamen. In overleg met Arriva rijdt de bus nu op een tijdstip dat beter aansluit bij het rooster van de leerlingen.

Door de coronadienstregeling rijdt Arriva een versoberde dienstregeling. Afhankelijk van de maatregelen van het kabinet schaalt Arriva in overleg met de scholen die dienstregeling op of af. Arriva en de scholen hebben de gezamenlijke taak om scholieren en studenten - als ze naar school mogen - veilig en gespreid over de dag te vervoeren.

Twee derde van alle reizigers is scholier of student

Arriva is in Friesland voor twee derde afhankelijk van scholieren en studenten. Van alle reizigers in de bus is 12 procent scholier en 54 procent student. De andere reizigers zijn volwassenen (30 procent) en senioren (3 procent). Vorig jaar waren dat in verhouding nog meer scholieren en studenten. Senioren meden het ov, werknemers werkten vaker thuis of namen de fiets of auto. Scholen bleven nog lang open.

Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, openbaar vervoer) geeft de onderwijssector een vaste plek in de totstandkoming van de dienstregeling, zegde ze Provinciale Staten toe. De scholen worden opgenomen in het Programma van Eisen, een boekwerk waarin staat beschreven waar de nieuwe busvervoerder zich aan moet houden. Vorig jaar werd het Programma van Eisen al vastgesteld, maar omdat de provincie de aanbesteding voor de nieuwe busconcessie wil uitstellen, wordt het eisenpakket aangepast.

Bestuurder Van Lonkhuyzen opperde voor een jaarlijks overleg nadat de lesroosters zijn gemaakt. Of dat haalbaar is, moet blijken, omdat een dienstregeling altijd vlak voor de kerstvakantie wordt vernieuwd. Dan is het schooljaar al bijna halverwege.

Nieuws

menu