Scholen in Noord-Nederland moeten zich vanaf volgende week aan vier coronaregels houden

De scholen in Noord-Nederland kunnen volgende week onbekommerd open, maar de aanvoer van verse lucht is essentieel.

Foto:

Foto: ANP

RIVM-directeur Jaap van Dissel benadrukte dinsdag, tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer, dat de ventilatie in de gebouwen in orde moet zijn. Dat houdt de verspreiding van het coronavirus tegen.

,,Je moet de binnenlucht gewoon verversen’’, aldus Van Dissel. Dat kan door simpelweg de ramen te openen. Er zijn ook scholen met een recirculatiesysteem. Dan wordt de lucht binnen rondgepompt. Als de filtersystemen deugen en de filters tijdig worden ververst, hoeft dat geen probleem te zijn. Anders wel.

De scholen richten zich op ‘natuurlijke ventilatie’, zegt voorzitter Anne Leijenaar van Fricolore. De scholenkoepel voor christelijk voortgezet onderwijs voorziet geen grote problemen, maar houdt morgen (donderdag) de situatie nog een keer tegen het licht. ,,We zetten deze week de ramen vast open, want eerst moet de warmte uit de gebouwen. Maar temperaturen als deze week wordt lesgeven heel lastig, maar het wordt gelukkig weer koeler.’’

Verkeerde ventilatie

Het virus lijkt eerder dit jaar in sommige verpleeglocaties te zijn rondgepompt door al dan niet verkeerde of verkeerd onderhouden ventilatiesystemen. Dat wierp dinsdag in de Tweede Kamer de vraag op of de scholen in Noord-Nederland wel veilig open kunnen nu de zomervakantie voorbij is. PvdA’er Lodewijk Asscher vroeg er nadrukkelijk naar.

Scholen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Daar staan de regels in voor een juiste ventilatie. Handhaving van deze regels is niet aan het RIVM, zei Van Dissel. Maar: ,,De documenten zijn volgens mij kraakhelder.’’ En: ,,Een goede ventilatie betekent uiteindelijk dat er minder besmetting is’’.

Debat

Vandaag (woensdag) gaat de Tweede Kamer voor het eerst sinds de ingang van het zomerreces in debat over het coronavirus. De heropening van de scholen zal zeker onderwerp worden van gesprek. Asscher was na de lezing van Van Dissel nog niet gerust. ,,Het kabinet zal met een beter verhaal moeten komen.’’

'Dit is geen loos alarm'

De nieuwe cijfers laten zien dat het virus flink in opmars is, met name onder jongeren. De twintigers hadden afgelopen week het grootste aandeel in de positieve testen. Daarna volgen de dertigers, veertig- en vijftigers en, met enige afstand, de tieners.

De jonge groep besmetten verklaart de nog relatief geringe toename in de groei van het aantal ziekenhuisopnames - momenteel liggen er 127 patiënten in de ziekenhuizen - maar dat kan over twee weken heel anders zijn, waarschuwde onder anderen Nicolette Rigter van de gezamenlijke GGD’s. ,,Dit is geen loos alarm. Reken maar dat jonge mensen contact hebben met oudere generaties. Dat zien wij dan over enkele weken terug.’’

Vier regels

Scholen en schoolgaande kinderen moeten bij de start van het schooljaar vier regels in acht nemen; zieke kinderen blijven thuis, de leraar houdt 1,5 meter afstand, mensen met klachten laten zich nauwgezet controleren en ventilatie van het schoolgebouw moet in orde zijn.

De verschillen binnen Nederland zijn groot. In Friesland is tussen de 0,4 en 1,4 procent van de mensen die zich laat testen positief, in Rotterdam 8,8 procent. Nederland telde dinsdag 379 clusters van drie of meer besmettingen. In een etmaal kwamen er 779 positief getesten bij. Het merendeel (56 procent) loopt de besmetting thuis op.

Vanwege het nog geringe aantal besmettingen in Friesland is de onrust onder leerkrachten hier niet zo groot, constateert Hans Wildeboer van het Bornego College in Heerenveen. Vakbond Leraren in Actie meldde deze week dat een landelijke peiling onder docenten uitwees dat er grote bezorgdheid heerst over de volledige heropening van de scholen voor voortgezet onderwijs.

Ook Van Dissel wees de Tweede Kamer op de geografische verschillen. ,,Een school in Appelscha heeft een andere risico-omgeving dan een school in het Westen.’’

De komende dagen is het RIVM en de GGD’s er alles aan gelegen om mensen eerder en sneller te laten testen. Er blijken relatief veel besmette mensen vrijelijk rond te lopen. Jonge mensen hebben vaak milde klachten. Van de mensen die worden gebeld door de GGD omdat zij contact hadden met een positief getest persoon, bekent driekwart dat hij eigenlijk al wat grieperig of verkouden is.

Lees ook | Quarantaine voortaan verplicht na bron- en contactonderzoek

De GGD’s voeren de capaciteit voor bron- en contactonderzoek op van 550 naar 1050 fte over drie weken. Uiteindelijk moeten hiervoor 2000 mensen beschikbaar zijn. Het aantal teststraten gaat landelijk van 80 naar 104. In Friesland is de testcapaciteit nog ruim voldoende, meldt woordvoerder Marcel de Jong. Op de drie locaties in Leeuwarden, Sneek en Drachten worden wekelijks ruim 2000 mensen getest. De capaciteit is 9500 per week. ,,We kunnen meer aan. We schalen geleidelijk op richting het najaar.’’

Om de huiver voor het testen weg te nemen kijkt de GGD naar kleinschaliger testcentra om de hoek. Voorts stelt het RIVM voor de verplichte quarantaineperiode van 14 dagen te bekorten tot 10 dagen. Ruim 90 procent van de besmette mensen wordt binnen 10 dagen ziek of verkouden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus