Scholen houden vast aan mondkapjes: 'Corona is in Friesland nu dichterbij dan tijdens de eerste golf'

Scholen voor voortgezet onderwijs zetten alles op alles om te voorkomen dat zij zelf een besmettingshaard van het coronavirus worden. Mondkapjes worden verplicht zodra dat kan.

Scholen voor voortgezet onderwijs zetten alles op alles om te voorkomen dat zij zelf een besmettingshaard van het coronavirus worden. Mondkapjes worden verplicht zodra dat kan.

Scholen voor voortgezet onderwijs zetten alles op alles om te voorkomen dat zij zelf een besmettingshaard van het coronavirus worden. Mondkapjes worden verplicht zodra dat kan. ANP

De koepels van scholen voor openbaar en christelijk voortgezet onderwijs in Friesland volgen het beleid van het kabinet ten aanzien van het dragen van mondkapjes. Voor leerlingen geldt nu nog een ‘dringend advies’, maar zodra het kabinet een wettelijke grond heeft om mondkapjes in openbare ruimtes te verplichten, zullen de scholen deze overnemen.

Schrikbeeld

Dat zeggen Marja de Jonge en Anne Leijenaar, voorzitters van respectievelijk Pompeblêd (koepel van openbare scholen in het voortgezet onderwijs) en Fricolore (christelijke scholen). ,,Je wilt niet als school een besmettingshaard voor je omgeving zijn. Dat is een schrikbeeld’’, zegt De Jonge.

De scholen zeggen nog niets over de manier waarop zo’n verplichting om buiten de lessen om een mondkapje te dragen moet worden gehandhaafd. ,,Daar wil ik niet op vooruitlopen, want dat geeft weer een discussie’’, aldus De Jonge.

Zaterdag zwengelde een groep ongeruste ouders op deze site die discussie aan: zij vinden het dragen van een mondkapje onnodig en schadelijk en willen dat kinderen zelf de keuze kunnen maken. De ouders hebben het MeldpuntMondkapjes.frl opgericht waar klachten worden verzameld.

Als leerlingen kunnen aantonen dat het dragen van een mondkapje tot schade leidt, zou volgens Fricolore vrijstelling mogelijk moeten zijn. ,,Maar dat moet dan wel netjes geregeld zijn’’, benadrukt Leijenaar. Hij hoopt dat ouders en leerlingen nu in de besmettingscijfers een reden zien om zich wel aan het dringende advies te houden. ,,Corona is in Friesland nu dichterbij dan tijdens de eerste golf. Iedereen kent inmiddels wel iemand die het heeft gehad.’’

Een groeiend aantal docenten en andere medewerkers van de scholen maakt zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus door scholieren. Uit een landelijke enquête onder leden van Leraren in Actie blijkt dat driekwart vindt dat Den Haag strengere maatregelen moet invoeren. Ruim de helft van de leerkrachten zegt zich nu niet veilig te voelen.

De roep om bij voorbeeld met halve klassen te werken, zodat het eenvoudiger is om de anderhalve meter afstand tussen leerkrachten en leerlingen te bewaren, vindt in Friesland nog niet veel weerklank. Toch is het wel een scenario dat scholen achter de hand houden, zegt Leijenaar.

Toenemende werkdruk

Een andere mogelijkheid is dat kinderen in groepen naar school gaan. ,,Maandag blijft de eerste klas thuis, dinsdag de tweede enzovoorts. We kijken of zoiets haalbaar is, als het aantal besmettingen oploopt’’, aldus Leijenaar.

Veel docenten vragen zich af hoe lang het op scholen goed blijft gaan als zulke grote groepen mensen bijeen zijn, ziet ook De Jonge. Maar het halveren van groepen of het nemen van andere maatregelen zal leiden tot andere problemen: docenten moeten dan zowel in de klas als online lesgeven. ,,Dat betekent een toenemende werkdruk en die is nu al heel hoog.’’

In de zogeheten routekaart die het kabinet vorige week presenteerde blijkt dat scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in alle scenario’s, van waakzaam tot een vrijwel complete lockdown, open blijven. Daarbij wordt gewezen op het grote maatschappelijke belang van onderwijs, maar ook op de ontwrichting voor (thuis)werkende ouders als scholen weer overgaan op online lesgeven.

,,Wij vinden de redenering begrijpelijk’’, zegt De Jonge, ,,maar tot het onmogelijke is niemand gehouden.’’ Leijenaar: ,,De verantwoordleijkheid om onderwijs te blijven geven voelen wij, en die is ook niet verkeerd gevallen.’’ Voorzitter Peter Althuizen van Leraren in Actie vermoedt iets anders: ,,De school is een soort opvang geworden voor kinderen van werkende ouders.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland