Scholen en opvang: sneller testen cruciaal

Sneller testen van leerkrachten en medewerkers in de kinderopvang moet voorkomen dat kinderen de komende maanden weer massaal thuis zitten.

Medewerkers testen op infectieziekten in het laboratorium van Microvida in het Bravis ziekenhuis. In het laboratorium wordt getest op het coronavirus.

Medewerkers testen op infectieziekten in het laboratorium van Microvida in het Bravis ziekenhuis. In het laboratorium wordt getest op het coronavirus. FOTO ANP/SEM VAN DER WAL

Scholen en organisaties in de kinderopvang doen een klemmend beroep op de overheid om hun medewerkers met voorrang te testen bij verkoudheidsklachten. Misschien kunnen bedrijfsartsen, arbodiensten en huisartsassistenten ook ingeschakeld worden om juffen, meesters en pedagogisch medewerkers te testen op corona.

,,We stevenen af op een scenario met afstandsonderwijs en noodopvang’’, zegt Albert Helder van Proloog (23 openbare basisscholen in de gemeente Leeuwarden). ,,Dit gaat de komende tijd spelen. We krijgen nu de bezetting al bijna niet meer rond, omdat verkouden leerkrachten zomaar een week thuis zitten voor ze de uitslag van de test hebben.’’

In vrijwel alle gevallen is die test negatief. ,,We krijgen het in Nederland niet voor elkaar om binnen 24 uur een test af te nemen en de uitslag te verstrekken’’, treurt ook bestuurder Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden en omstreken (16 christelijke scholen). De afgelopen week lieten tussen de vijf en tien leerkrachten van zijn organisatie zich testen.

Directeur Jeannet van den Akker van stichting Kinderopvang Friesland wijst op de beperkingen die zij heeft om oplossingen te bieden als medewerkers thuis zitten in afwachting van het testresultaat. De crèche en de buitenschoolse opvang zijn gebonden aan strenge regels waardoor er altijd een verplicht aantal pedagogisch medewerkers op de groep moeten staan, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. ,,We kunnen niet zomaar groepen samenvoegen of leidsters verplaatsen.’’

Gaten vullen

Alleen al op de locaties in Leeuwarden moest Van den Akker afgelopen week tien medewerkers missen. ,,Het lukt bijna niet om alle gaten te vullen.’’ De directeur gaat dit weekeind creatief kijken: misschien dat de mensen die nu achter een bureau zitten voor de groep kunnen. Wellicht, oppert zij, moet de GGD (die ook controleert of de kinderopvanglocaties de regels naleven) ook ,,iets soepeler naar de leidster-kindratio kijken?’’

GGD Fryslân staat gereserveerd tegenover de oproep om ook de kinderopvang voorrang te geven. ,,Voor je het weet wil ook de chauffeur van het busje dat kinderen brengt een voorkeursbehandeling’’, reageert woordvoerder Marcel de Jong.

,,Het zou absurd zijn als het wel voor onderwijs geldt en niet voor kinderopvang’’, reageert Robert Sänger van de Leeuwarder kinderopvangorganisatie Sinne. Hij had de afgelopen week veertien medewerkers die thuis de testuitslag afwachtten.

,,Alleen verkoudheid moet geen indicator zijn’’, zegt Eric Rietkerk van CBO Meilân (15 scholen in Heerenveen en De Fryske Marren). ,,Leerkrachten vallen onder de vitale beroepen, geef ze dan voorrang.’’ Thijs Praamstra van Adenium (32 scholen in Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel) toont zich somber. ,,Met normale vervanging krijgen we het niet meer rond.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus