Schieten bewoners van verzakkende huizen iets op met het programma voor veenweide?

Ko van den Brink uit Echten, van de Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland, is teleurgesteld. Voor bewoners van scheurende huizen in het veenweidegebied wordt in Nieuwegein een funderingsloket geopend, waar ze informatie en adviezen kunnen krijgen over de aanpak van de schade.

Bewoners Pieter en Ellen Dekker, Rob de Wind, Ben en Ike Naafs en senior consultant Mark Born van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek voor de boerderij van de familie Dekker. Hun woning zal naar verwachting binnen nu en vijf jaar instorten.

Bewoners Pieter en Ellen Dekker, Rob de Wind, Ben en Ike Naafs en senior consultant Mark Born van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek voor de boerderij van de familie Dekker. Hun woning zal naar verwachting binnen nu en vijf jaar instorten. FOTO NIELS WESTRA

Maar als blijkt dat de funderingen moeten worden aangepakt, komen de kosten van de reparatie volledig bij de bewoners te liggen. Van den Brink: ,,Ik vergelijk de situatie voor het gemak met een watersnoodramp. Er verdrinken mensen en de provincie, de gemeenten en het Wetterskip bieden de drenkelingen korting aan op zwemles.’’

In de Groote Veenpolder wordt ook onderzocht hoe effectief de zogenaamde hoogwater-circuits zijn die houten paalfunderingen nat moeten houden. Een eerste opname bij twaalf woningen ,,sjocht der net hiel goed út’’, aldus programma-manager Theunis Osinga van het Wetterskip.

In 2022 wordt besloten of aanvullende maatregelen nodig zijn en ook gaat een overheidswerkgroep uitzoeken of er nog andere vormen van ondersteuning voor gedupeerde huiseigenaren mogelijk zijn. Het uitgangspunt blijft echter dat de eigenaren primair verantwoordelijk zijn voor funderingsherstel. En daar zit de angel, zegt Van den Brink. ,,Feitelijk zijn we in vergelijking met zes jaar geleden niets opgeschoten.’’

,,Funderingsschade wordt gezien als achterstallig woningonderhoud. En getroffen huiseigenaren moeten zich kennelijk schuldbewust terugtrekken en alvast gaan sparen voor het herstel terwijl de bodem versneld is verzakt omdat het grondwaterpeil telkens werd verlaagd.’’

In 2017 berekende het Wetterskip dat pakweg 3500 tot 7000 huizen in het Friese veenweidegebied te maken kunnen krijgen met funderingsproblemen. ,,We hoeven echt niet alle schade vergoed te krijgen’’, zegt Van den Brink. ,,Met een deel zijn we al blij. Maar blijkbaar mogen we niks kosten. En ik vraag me af waarom dat zo is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide